Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Bölümü Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
öğrencilerine kazandırmayı amaçladığı nitelikler; araştırmacı, bilimadamı ve sanatçı olarak farklılıklara önyargısız bakış, sorunlara yapıcı bir yaklaşım, bağımsız araştırma ve gelişmiş problem çözme yetileridir. Sosyal bilimlerin, eski – yeni, ulusal – uluslararası gibi kavramsal olarak ayrılan, karmaşık gündemi karşısında, SSBF kendi alanında sağlam ve etkin bir eğitim sunarak, genç nesilleri zihinsel ve mesleki açıdan 21. yüzyıla hazırlamaktadır. Türkiye’nin tarihi ve coğrafik konumu, kampusun uluslararası kültürel etkinliklerin ve kaynak olabilecek arşivlerin yer aldığı İstanbul’a yakınlığı, üniversitenin teknolojik kaynakları, ve zengin eğitim kadrosunun sağladığı özel nitelikleri disiplinlerarası programına yansıtır. Lisans eğitiminin etkinliğini arttırma gereksinimine SSBF, akademik bilgiyi bölüp ayıran, geleneksel duvarlar ile sınırlı kalan bir yaklaşım yerine, disiplinlerarası bir program sunmaktadır. SSBF Lisans Diploma Programı, öğrencinin hem bir alanlar ve disiplinler yelpazesiyle temasa geçmesine, hem de kendi istediği bir veya birkaç alt konu üzerinde yoğunlaşmasına olanak tanımaktadır. SSBF’nin doktora ve yüksek lisans programları, eleştirel araştırma yöntemlerine özümleme ve kontrol kazandırmanın yanısıra, öğrencilerin zihinsel ufuklarını genişletmeye, yaratıcı düşünce ve bağımsız araştırma tutkularını geliştirmeye yöneliktir.Sanat ve Sosyal Bilimler Programları1.Ekonomi2.Toplumsal ve Siyasal Bilimler3.Kültürel Etütler4.Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim TasarımıSanat ve Sosyal Bilimler Nedir, Sanat ve Sosyal Bilimler Ne İş Yapar, Sanat ve Sosyal Bilimler Maaşları, Sanat ve Sosyal Bilimler İş İmkanları, Sanat ve Sosyal Bilimler İş Çalışma Alanları, Sanat ve Sosyal Bilimler Mesleği Hakkında Bilgiler, Sanat ve Sosyal Bilimler Bölümünün Geleceği, Sanat ve Sosyal Bilimler Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Sanat ve Sosyal Bilimler Bölümü Tercih Edilir mi, Sanat ve Sosyal Bilimler Tanıtımı, Sanat ve Sosyal Bilimler Kazanç Durumu ve İş Olanakları, Meslek Rehberi, Sanat ve Sosyal Bilimler Mezunları Ne İş Yaparlar , Sanat ve Sosyal Bilimler Mezun Olduktan Sonra İş İmkanı Nerede Çalışırlar, Sanat ve Sosyal Bilimler İş Bulma Durumu
 
Hangi Dersler Var?
Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarında karşılaştırmalı dinler tarihi,film teorisi ve incelemeleri, kültür teorileri metin çözümlemeleri/kültür okumaları popüler kültür ve günlük hayat mikro ekonomi,makro ekonomi oyun ve strateji karşılaştırmalı ekonomik sistemler,ekonomik düşünce tarihi,Avrupa da rönesans ve reform,devrim çağı,Sultan Süleyman ve dönemi,modern sanattan günümüze,uluslararası ilişkilerin kavramsal temelleri,büyük devletler ve politikaları, Türk dış politikası,Türkiye de sosyal ve politik düşünce,toplum ve toplumsal gelişme teorileri, çağdaş Türkiyede popüler kültür,disiplin ve söylemleri,görsel dil,desen dili gibi dersler okutulur.
 
 
 
Gereken Özellikler
Sanat ve Sosyal Bilimler Programında okumak isteyenlerin, sosyal bilimler konularında yeterli önbilgiye sahip,sosyal,politiki ekonomik kültürel olayları yakından takip eden,yazılı ve sözlü iyi iletişim yeteneğine sahip,açık düşünce sahibi,yaratıcı, insanlarla kolayca iletişim kurabilen, yabancı dil kullanmaya istekli kişiler olmaları gerekir
 
Kazanılacak Ünvan
Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarından mezun olanlara lisans diploması verilir.
 
Çalışma Alanları
Bölüm mezunları,
KPSS’de başarılı oldukları takdirde, KPSS alımlarında açılan kadrolara
başvurarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev alma imkanına sahiptir.
Sanat ve Sosyal
Bilimler Programları iş bulma imkanı, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları iş
olanakları hakkında bilgi, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları mezunları ne iş
yapar, Sanat ve Sosyal Bilimler Programları mezunları nerelerde çalışır, Sanat
ve Sosyal Bilimler Programları mezunlarının çalışabileceği devlet kurumları,
özel sektör
 
Yurtlarda barınan öğrenciler belirli günlerde çeşitli kurslara katılabiliyorlar.