Nükleer Enerji Mühendisliği Hakkında Bilgi

22.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Öğrencileri nükleer enerji mühendisliği ve nükleer bilimler alanlarında yeterli bilgi ve hesaplama deneyimine sahip; bilgi ve deneyimini, modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanarak, nükleer enerji ile ilgili problemlerin çözümü amacıyla değerlendirmeyi bilen; nükleer prosesleri, enerji üretimi, tıp, endüstri ve çevre ile ilgili uygulamalarda toplum yararına etkin olarak kullanabilen; mesleki ve etik sorumluluklarının bilincinde; yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini sürekli yenileyen bireyler olarak mezun etmek. Bölümün misyonu; bilim ve teknolojinin tüm dallarına katkı yapabilecek bilgi, geniş görüş, beceri ve evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek ve ülkemizde ve dünyada nükleer teknolojinin barışçı amaçlarla, güvenli ve çevreci bir şekilde gelişimine katkıda bulunmaktır.Bölümde yürütülen eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kayda değer bir kısmı 'hızlı hesaplama olanağı' gerektirdiğinden, bahsi geçen hesaplama sistemi büyük önem arz etmektedir ve neredeyse sürekli kullanımdadır.Öğrencilere, nükleer tesisler ve uygulamalara yönelik pratik tecrübe kazandırmak amacı ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na bağlı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeve/veya İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nde bulunan Triga Mark II Reaktörü'nde staj olanakları sağlanmaktadır.
 
Hangi Dersler Var?
Matematik, Fizik, Enerji, Bilgisayar Programlama, Temel Mühendislik Dersleri, Sayısal Yöntemler, Benzeşimler, Nükleer Santral ve Reaktör Tasarımı, Nükleer Fizik, Reaktör Fiziği, Nükleer Yakıt ve Yakıt Yönetimi, Radyasyon Algılama ve Ölçme.
 
Gereken Özellikler
Bu bölümde okumak için özel bir nitelik gerekmez. Ancak, bölümü zamanında ve başarı ile bitirmek açısından şu özellikler çok yararlı ve tercih sebebi olur: Matematik ve fizik bilimlerine ilgi duymak, bilgisayar programlamayı kısa sürede kavramak ve sık sık uygulamak, İngilizce’yi ömür boyu ihtiyaç duyulacak ikinci bir dil olarak ele almak. Bunların yanı sıra; formül ezberlemek yerine kavramların özüne odaklanmak, düzenli çalışma alışkanlığının yanında yeri geldiğinde çok çalışabilmek, problem çözmeyi ve analiz yapmayı sevmek, azim ve sebat, yalnızca eğitim/öğretim sürecini değil, sonraki meslek yaşamını da keyifli ve verimli hale getirecektir
 
Kazanılacak Ünvan
Nükleer Enerji Mühendisi unvanı. Ayrıca, fazladan eğitim almadan uygun onaylarla "Radyasyondan Korunma Sorumlusu" olarak da çalışabilirler
 
Çalışma Alanları
Mezunlar ağırlıklı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve bağlı araştırma merkezlerinde, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Şirketleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda; bunun yanı sıra, daha az sayıda olmak üzere, TÜBİTAK ve bağlı araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı'nda, Çevre ve Orman Bakanlığı'nda, üniversitelere bağlı teknokentlerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda, onkoloji ve görüntüleme merkezlerinde, mühendis veya araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, çok sayıda mezun üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır. Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü mezunu, lisans-üstü çalışma için yurtdışına da gitmektedirler
 
Özel yurtlar olsun devlet yurtları olsun öğrencileri eğitim öğretim dönemince destek vermektedir.