Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Cevher Hazırlama, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından Maden Mühendisliği ile Metalurji ve diğer teknolojiler arasında özgün bir yer işgal etmektedir .
 
Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen doğal kaynakların meta­lurji, demir – çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsa­maktadır.
 
Bu bağlamda Cevher Hazırlama;zenginleştirme, hammad­ deleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren bir sanayi dalıdır. Söz konusu işlemlerle ilgili bir tesisin tasarımı ve çalıştırılması gibi teknolojik işlemler Cevher Hazırlama Mühendisliği'nde önem kazan­ maktadır. Bunların yanında, kömür harmanlama ve biri­ ketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazır­lama mühendislerinin çalışabileceği bazı ek alanlardır .
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler;Cevher Hazırlama Mühendisliği Programının eğitim süresi bir yıl zorunlu hazırlıkla birlikte beş yıldır. Bölümde sosyal bilimler,mühendislik bilimleri ve temel bilimlerden oluşan bir program ile birlikte, Mineraloji ve Petrografi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Maden Üretim Teknolojisi, Maden Yatakları, Parça Mekaniği, Proses Mineralojisi, Cevher Haz.Tesisi Otomasyonu gibi alan derslerinin yanında mühendisliğe yönelik temel derslerden oluşan bir program uygulanır.
 
Mezunların Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları işler;Lisans eğitimini sonunda başarılı olan öğrencilere "Cevher Hazırlama Mühendisi" unvanı verilir .
 
Çalışma Alanları;Metalurjik Zenginleştirme (Cr, Cu, Pb, Zn vb.) Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme, Demir – çelik, Cam, Seramik, Çimento Endüstrisi Gübre, Yem Sanayi, Deterjan, Boya Sanayi, inşaat agrega malze­ meleri, Dolgu, Boya ve Sert Plastik Endüstrisi,Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri, Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri), Nükleer Hammadde Üretimi ve Teknolojisi (U, Th),Artık Değerlendirme Toprak lslah Çalışmaları.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
-Matematik ve fizik alanlarında başarılı olması
-Teknolojiye ilgi duyması, mekanik konularında başarılı olması
-Çok dikkatli ve sabırlı olması
-Ekip çalışmasına açık olması
-Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
-Hızlı sayısal düşünme gücüne ve zihinsel yeteneğine sahip olması
-Yeniliklere ve gelişmelere açık olması
-Yaratıcı olması
-Beyin – el koordinasyonunun yüksek olması
 
Tercih yapmadan önce okulunuzun bulunduğu konumuna bağlı olarak yurtlarla ilgili araştırma yapmanızda fayda var.