Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünün amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri ile orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi; tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel sosyal değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Hangi Dersler Var?
Turizme Giriş, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, İşletmeciler İçin Matematik, Davranış Bilimleri, İstatistik, Sanat Tarihi, Türk Tarihi ve Kültürü, Turizm Pazarlaması, Dünya Uygarlı Tarihi, Hastane Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği, Türk ve Anadolu Mitolojisi, Arkeoloji ve Müzecilik, Osmanlı Mimarisi ve Sanatı, İkram Hizmetleri.
 
Gereken Özellikler
Öğrencilerimiz; insan ilişkilerinde başarılı, ülkesini önce tanımak sonra tanıtmak için yeterince ilgili ve meraklı, yabancı dil öğrenme ilgi ve becerisine sahip, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon becerileri gelişmiş, liderlik ve temsil yeteneği olan, temel sosyal değerlere sahip (hoşgörü, saygı, dürüstlük vs) olması gerekir. Üniversite sınavlarında da LYS'de gereken TM puanını almaları yeterli.
 
Kazanılacak Ünvan
-Bağımsız turist rehberi
-Seyahat acentasına bağlı turist rehberi
-Seyahat acentası yöneticisi
-Seyahat acentası enformasyon memuru
-Turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici
-Akademisyen
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri 4 yıllık eğitimleri süresinde tamamlamakla yükümlü oldukları, Doğu ve Batı olarak iki ayrı aşamada gerçekleştirilen Türkiye Turu’nu bitirdiklerinde, bu turu tamamladıklarına dair Katılım Belgesi'ne sahip olmaktadır. Söz konusu Katılım Belgesi, turist rehberi olma yolunu izleyecek öğrencilerin edinmesi zorunlu olan Profesyonel Turist Rehberi Görev Kartı (Kokart) için bir ön koşuldur. Diğer bir koşul ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca; Genel Kültür, Yabancı Dil ve Mülakat şeklinde düzenlenen sınavda başarılı olmaktır.
 
Çalışma Alanları
Mezunların çalışma alanları
-Bağımsız turist rehberi, seyahat acentasına bağlı turist rehberi, müze rehberi olarak çalışabilme imkanı,
-Seyahat acentası yöneticisi ve enformasyon memuru olma imkanı,
-Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkanı.
-Kendi işlerini kurabilme ve iş yeri açabilme imkânı
-Havayolu işletmelerinde çalışma imkanı,
-Etkinlik- organizasyon şirketlerinde çalışma imkan
-Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
 
Devlet yurtlarında öğrencilere belirli günlerde destekleyici kurslar düzenlenir.