Hindoloji Bölümü Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Özellikle “Hint- Avrupa Dil Ailesi” adı altındı toplanan dillerin temeli kabul edilen Sanskrit dilinin tarihi, eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, metinlerin yazıldığı alfabe gramer, edebiyat ve kültür tarihi, metin tercümeleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır. Bölüm mezunları üniversitelerde bilimsel çalışma yapabilirler. Müzelerde, kütüphanelerde iş bulabilirler. Hindoloji programında özellikle “Hint-Avrupa Dil Ailesi” adı altında toplanan dillerin temeli kabul edilen Sanskrit dilinin tarihi; eldeki metinlerin tarihsel olarak düzenlenmesi, metinlerin yazıldığı alfabe, gramer, edebiyat ve kültür tarihi, metin tercümeleri gibi konularda eğitim yapılmaktadır
 
Hangi Dersler Var?
Hindoloji Bölümü’nde okutulan dersler sosyal bilimler, dil bilimleri alanından oluşmaktadır. Bölümde dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulama derslerinde dil ağırlıklı konuşma ve dinleme dersleri verilmektedir. Bununla beraber kültür, sanat, edebiyat, tarih ve coğrafya dersleri de verilmektedir.
 
Gereken Özellikler
Hindoloji Bölümü mezunlarının mesleklerini icra ederken sahip olmaları gereken özellikler, sabırlı olmaları, araştırmacı olmaları, meraklı olmaları, üretken ve kendilerini yetiştirmeye hevesli olmaları, sürekli okumaları ve gezmeleri şeklinde sıralanabilir.
 
Hindoloji Bölümü dersleri nelerdir, Hindoloji Bölümü puan türü ve özellikleri, Hindoloji Bölümünü seçecek adaylarda bulunması gereken özellikler neler olmalıdır, Hindoloji Bölümü iş olanakları maaşları durumu nasıl, Hindoloji Bölümü geleceği iş bulma durumu Hindoloji Bölümü tercih edilir mi ve Hindoloji Bölümü mezunları ne iş yapar sorularınızın cevapları sayfamızdan aktardık.
 
Kazanılacak Ünvan
<strong>Alacağı Unvan:</strong> Hindolog
 
Çalışma Alanları
Hindoloji Bölümü mezunları yeterli bilgi, birikim ve beceriye sahip olarak üst düzey Hintçe konuşma, anlama, yazma, okuma, eser inceleme ve metin çevirme yeterliliklerine sahip olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde araştırma yapabilme, danışmanlık, mütercimlik yapabilme yeterliliklerine sahip olup çalışma imkanı bulabilirler.
 
Erkek yurtlarda belirli günlerde çeşitli sosyal etkinlikler düzdenlenmektedir.