Eczacılık Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

01.12.2020
Blog Başlık
Eczacılık programında;sentetik,yarı sentetik veya biyolojik kökenli ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, değer­ lendirilmesi, kaliteli ilaç üretimi ve ilaçların saklanması, kullanılması gibi konularda eğitim ve araştırma yapılır 
 
Programda  Okutulan  Belli  Başlı Dersler
Eczacılık programında, başta Kimya olmak üzere Fizik, Matematik ve Biyoloji dersleri verilir . ilaç ham maddeleri ve şekillerinin üretim teknikler ine ve kullanışlarına ilişkin lisans dersleri ise genellikle son iki yılda toplanmıştır . Eczacılık Fakültelerinde dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Öğrenciler uygulama derslerini fakülte laboratuvarlarında sürdürmekte ve eğitim süresi boyunca değişik yıllara dağılmış olarak eczane, hastane ve endüstride staj yapmaktadırlar.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Eczacılık programını bitirenlere "Eczacı" unvanı verilir . Eczacı, sağlık hizmetleri grubundan bir meslek adamı, aynı zamanda bir ticaret adamıdır . Serbest eczacı olarak ilaç alıp satmak bir ticaret işidir. Ancak halka ve sağlık memur­ larına ilaçların kaliteleri, nitelikleri hakkında  bilgi verme ve tavsiyelerde bulunma işleri dolayısıyla eczacılık bir sağlık mesleğidir. Eczacılar reçetelerde doktorlarca istenen hazır ilaçları müşteriye satar, hazırlanması gerekli ilaçları hazırlar, reçetesiz satılan ilaçlar konusunda müşterileri uyarır. Eczacılar çalışmalarını laboratuvar, eczane gibi ilaç koku­ larının yaygın olduğu kapalı yerlerde yürütürler. Bu nedenle eczacı olmak isteyen bir kimsenin bu çalışma ortamını dikkate alması yararlı olur. Bir eczacının ekonomi ve alım satım işlerine de ilgi duyması, çalışmalarında çok dikkatli ve titiz davranması, sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir.
 
Çalışma Alanları
Eczacıların çoğunluğu kendilerine veya başkalarına ait eczanelerde, bir kısmı ise hastanelerin eczanelerinde sorumlu eczacı olarak, bazıları laboratuvarlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı veya ilaç tanıtıcısı olarak çalışırlar, küçük bir kısmı ise eğitim ile uğraşırlar. Eczacılık Fakültesi mezunlarının kamu kuruluşlarında iş bulma olanağı son yıllarda çok azalmış görünmektedir. Serbest eczacı olmak isteyenler için de eczane açacakları bölge ya da şehir önem taşımaktadır . Büyük kentlerde ihtiyaçtan fazla eczane vardır
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:İş bulma olanaklarının gelecekte daha da kısıtlı olması beklenmektedir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-İlaç ve kimyasal maddelere alerjisi olmaması
-Fen bilimlerine özellikle kimyaya meraklı ve bu alanda başarılı olması
-Laboratuvar ortamında çalışmaya istekli olması
-Sorumluluk duygusunun yüksek olması
-Dikkatli, tertipli, düzenli olması
-İyi iletişim becerisine sahip olması gerekir.
 
Yurtlarda sunulan hizmetler öğrencileri memnun etmektedir.