Bilgisayar-Enformatik Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Bilgisayar Enformatik Bölümü, büyük ve hızlı bir gelişim içerisinde olan bilgisayar yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, problem çözücü ve analitik düşünebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programın Amacı
Bilgisayar Enformatik bölümü, büyük ve hızlı bir gelişim içerisinde olan bilgisayar yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, problem çözücü ve analitik düşünebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Çalışma Alanları:
Bölüm mezunları; dengeli teorik ve pratik eğitim-öğretim ile kazandıkları birikimlerini; donanım, yazılım, bilgi-işlem ve sistem-analiz-tasarım kavram ve ilişkilerini özümsemiş olarak, özel ve kamu sektöründe, önemli ölçüde mevcut insan gücü açığını giderme yolunda bilgisayar programcısı ve ileri aşamada sistem analisti olarak geniş iş olanaklarına sahiptirler.Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgi­sayar ve enformatik programı mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir teknoloji olması bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermektedir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
•    Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
•    Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
•    Ekip çalışmasına açık olması
•    Teknolojiye karşı ilgi duyması
•    Yeniliklere ve gelişmelere açık, yaratıcı olması
 
Mezunların  Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları işler Bölüm mezunları; dengeli teorik ve pratik eğitim-öğretim ile kazandıkları birikimlerini; donanım, yazılım, bilgi-işlem ve sistem-analiz-tasarım kavram ve ilişkilerini özümsemiş olarak, özel sektör ve kamu sektöründe, önemli ölçüde mevcut insan gücü açığını giderme yolunda bilgisayar programcısı ve ileri aşamada sistem analisti olarak geniş iş olanaklarına sahiptirler .
 
Özel yurtlar olsun devlet yurtları olsun sunduğu imkanlar ile öğrencileri akademik hayatlarında destekler.