Perfüzyon Bölümü Hakkında Bilgi

22.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Perfüzyon Teknikleri programının amacı, kalp damar cerrahı veya anestezist gibi bir uzman hekimin gözetiminde; kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer makinesini, dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarını, böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını, hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlayıp çalıştıracak ve takip edecek sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
 
Hangi Dersler Var?
Mediasten anatomisi, kalp anatomisi, kardiyak damarlar ve ileti sisteminin anatomisi, büyük damarların anatomisi, kardiyovasküler embryoloji, mikrosirkülasyon, erişkin koroner kalp hastalıkları ve cerrahi tedavisi, erişkin kapak hastalıkları ve cerrahi tedavisi, aort cerrahisinde perfüzyon teknikleri, konjestif kalp yetmezliği, sağ-sol şantlı konjenital kalp hastalıkları, siyanotik konjenital kalp hastalıkları, obstrüktif konjenital kalp hastalıkları, erişkin konjenital kalp hastalıkları
 
Gereken Özellikler
Perfüzyon Teknikeri olmak isteyenlerin, çoğunlukla ayakta çalışması gerektiği için, bedence dayanıklı ve sağlam, son derece dikkatli ve sorumluluk sahibi, sabırlı, titiz, göz-el koordinasyonu gelişmiş, fen alanına ilgili, öğrenmeye açık, insanlarla işbirliği, içerisinde çalışabilen, yönergeleri doğru anlayıp uygulayabilen, kişiler olmaları gerekir.
 
Yurtlarda sunulan hizmetlerden öğrenciler memnun kalmaktadır.Bu da akadamik hayatlarına artı getirir.