Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Türk dilinin yapısını, Türk lehçelerini (Azeri, Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Altay, Gagavuz, Tatar, Türkmen, Yakut), bunların özelliklerini ve gelişimlerini Türk edebiyatının bugünkü durumunu ve eserlerini incelemek için eleman yetiştirmek amacıyla eğitim veren programdır.
 
Çalışma Alanları:Kütüphaneler, tercüme büroları ve Türk Cumhuriyetleri ile iletişimde bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.
Türk Cumhuriyetleri, kütüphaneler ve tercüme bürolarında çalışma koşullarına göre değişen kazançla iş bulma olanakları vardır.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:Türk devletlerinde sanayi yatırımlarının artması, ithalat ve ihracatın yükselmesi bu ülke dillerini bilen insanların iş olanağının yükselmesine neden olmaktadır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Üstün bir sözel yeteneğe sahip olması
-Okumayı sevmesi ve edebiyata ilgi duyması
-Okudukları üzerinde düşünüp tartışmaktan hoşlanan kişiler olması gerekir.
 
Erkek yurtlarında barınan öğrenciler günün belirli saatlerinde çamaşırlarını yıkatabilmektedir.