Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Hakkında Bilgi

21.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün amacı; her gün değişerek ve yenilenerek ilerleyen bilim ve teknoloji çağına ayak uydurmak için güçlü bir ekip çalışması ruhu ile düşünen, sorgulayan, fikir üreten, araştıran, icat eden, ve etik değerlere saygılı uluslararası nitelikte bilim insanı yetiştirmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün açılması, Türkiye'nin bu alandaki bilgi birikimini ve bilim dünyasındaki tanınırlığını arttırmanın yanı sıra, sağlık sektörünün ihtiyacı olan üstün donanımlı insan gücü açığının kapatılmasına da katkı sağlayacaktır. Bölümü benzerlerinden ayıran en önemli fark temel bilim araştırmalarının yanı sıra, klinik uygulamalara da ağırlık verilmesi
 
Hangi Dersler Var?
Biyoloji, Kimya, Matematik, Organik Kimya, Fizik, Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Biyoinformatiğe Giriş, Biyoistatistik, Biyofizik, Moleküler Genetik, Biyoinformatik, Biyoetik,
Immünoloji, Biyokimya, Genetik Araştırma derslerden bazıları
 
Gereken Özellikler
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü, iyi bir fen ve matematik bilgisine sahip, bilimsel araştırma yapmayı seven, sabırlı, çabuk kavrayabilen, açık fikirli, meraklı ve yaratıcı, yeni teknolojilerle barışık, başkaları ile işbirliği yapabilen, etik değerlere saygılı, araştırıcı ve yaratıcı karakterdeki öğrencilerin seçebilecekleri bir bölümdür.
 
Kazanılacak Ünvan
Moleküler Biyolog unvanı
 
Çalışma Alanları
Mezunlar; yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans yapabilir, araştırmacı ve/veya akademisyen olarak üniversiteler ile araştırma merkezleri gibi tüzel ve özel kuruluşlarda çalışabilir. İlaç ve gıda gibi biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan sektörlerde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarında, araştırmacı ve/veya yönetici olarak sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarının araştırma-geliştirme ve uygulama bölümlerinde, genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezleri, tüp bebek merkezleri gibi tıp fakülteleri ve sağlık sektöründe araştırmacı ve/veya yönetici olarak çalışabilirler.
 
Özel yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler ön koşulları incelemesinde fayda var.