Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: MF-4
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Yazılım mühendisliği programının amacı öğrenciye bilgisayar bilimleri ve yazılım mühendisliğinin kuramsal konularında sağlam bir temel ve bu kuramları ve ilgili yöntem ve metodolojileri bir ürün olarak yazılım geliştirmeye uygulama becerisi kazandırmaktır. Söz konusu yazılım ürünü her hangi bir alanda olabileceği için yazılım mühendisinin karmaşık bir dünyada değişen gereksinimleri analiz edebilecek becerilerle donatılması gerekir. Yazılım mühendisi iyi bir takım oyuncusu olmalıdır ve güçlü iletişim becerileri olmalıdır.
 
Program aktif öğrenmeye ağırlık verir ve uygulamalı dersler, projeye dayalı öğrenme, beceriye yönelik ders bileşenleri içerir. Programda son sınıfta yapılan bitirme projesi yanında üçüncü sınıfta da bir proje dersi bulunur. Ayrıca sekiz hafta staj yapılır.
 
Program seçimli dersler bakımından zengindir. Öğrenci kendi ilgi alanına doğrultusunda kendisini farklılaştırabilir, yandal ve çift anadal yapabilir.
 
Güvenilir yurtlar öğrencileri akademik hayatlarında destekler.