Endüstri ve Sistem Mühendisliği Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Endüstri ve sistem mühendisi, hızla gelişmekte olan teknolojiyi öğrenen, kullanan, geliştiren, belirli ma- liyet ve zaman kısıtları içinde karmaşık sistemleri modelleyen, bu tür sistemlerin iyileştirilmesini, üretimini, kontrolünü ve tasarımını yapan bir mühendistir.
Endüstri ve sistem mühendisliğinde, endüstri mühendisliğinin temel alanları olan yöneylem araştırması, istatistik ve veri analizi, üretim ve stok planlama, lojistik ve tedarik zinciri, benzetim ve ağ teorisi, kalite      ve proje yönetiminin yanında otomasyon ve kontrol mühendisliğinde kullanılan metodoloji ve prosedürler kapsanmaktadır. Tüm bu alanlarda karşılaşılan büyük ölçekli ve kapsamlı problemler sistem modelleme ve sistem dinamiği yaklaşımı ile çözülebilmektedir.
 
Bu formasyon ile eğitim ve öğrenim gören endüstri ve sistem mühendisi, sistemi oluşturan parçalara ayrı ayrı odaklanmaktansa, tüm sistemi bir bütün olarak ele alan ve disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemiş bir mühendistir.
 
Çalışma Alanları:
Üretim ve hizmet sektörlerinde planlama, operasyonel planlama, ARGE, otomasyon-kontrol ve mekat- ronik, lojistik, bilgi süreçleri tasarımı, fabrika tasarımı, savunma sanayiinde tasarım, proje yöneticiliği, tedarik zinciri yönetimi, ERP-SAP danışmanlığı gibi mesleklerdir.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Endüstri ve sistem mühendisliğinin temel prensiplerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilmek,
-Üretim ve servis sistemlerinin çözümleme, tasarım, uygulama ve geliştirilmesinde önemli bir rol oy- nayabilecek,
-Bilimsel araştırmalar yaparak endüstri ve sistem mühendisliği konusunda bilgi üretimine katkıda bulunabileceklerdir.
 
Kız yurtlarında belirli günlerde halk eğitimine bağlı kurslar açılmaktadır.Bu kurslardan öğrenciler faydalanabilmektedir.