Ergoterapi Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle  sağlığı ve refahı geliştiren  kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri,  ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktivitileri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi  kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.
 
Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.
 
Ergoterapistler, herhangi bir sağlık problemi  nedeniyle vücut  yapı ve işlevlerinde  bozukluğu olan veya yer aldığı sosyal ya da  kültürel azınlık grup  nedeniyle toplumdan dışlanmış veya  katılımı kısıtlanmış tüm kişilerle çalışır.
 
Ergoterapistler, katılımın kişilerin fiziksel, duygusal veya bilişsel yetenekleri; aktivitenin  özellikleri veya fiziksel, kültürel, sosyal, davranışsal ve yasal çevre ile desteklendiği ya da kısıtlandığına inanırlar.
 
Bu nedenle ergoterapi toplumsal katılımı artırmak için kişi, aktivite, çevre  veya bunların  bazılarının veya hepsinin düzenlenmesi ile kişilerin yeterliğini artırmaya odaklanır.
 
Ergoterapi, ev, okul, iş yeri, fabrika, sağlık merkezi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, hastane ve adli kurum gibi kamu kuruluşları ile özel veya gönüllü kuruluşları içeren  geniş bir yelpazede uygulama alanına sahiptir.
 
Kişiler ergoterapi sürecine aktif olarak katılırlar. Sonuçlar kişi merkezlidir ve çeşitlidir, aktivite performansında düzelme veya aktivite katılımından kaynaklanan memnuniyet ölçülür. Sağlık mesleği olarak ergoterapiyi düzenleyen ülkelerin çoğunda Üniversite düzeyinde mesleğe özgü eğitim gereklidir
 
Devlet yurtlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler internet üzerinden ön başvuru tarihlerini takip etmekte fayda var.