İşletme-Ekonomi Bölümü Hakkında bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Günümüz rekabet koşullarında, gençlerin başarılı olmaları için, kuvvetli bir donanıma sahip olmaları gerekmektedir. İşletme-Ekonomi programı, hem işletme hem de ekonomi dallarında uzmanlaşma imkanı vererek ve kaliteli bir eğitim sunarak, yurt içinde ve yurtdışında çok farklı sektörlerde başarılı bir kariyer için öğrencilere gerekli altyapıyı sağlamaktadır. İşletme-Ekonomi programının amacı öncelikle temel ekonomi ve işletme bilgilerini öğretmek, öğrencilerin araştırma, çözümleme, değerlendirme yeteneklerini geliştirmek ve yöneticilik konusunda kazınımlar sağlamak. Program; hem işletme hem de ekonomi alanlarında, öğrencilerin derslere aktif olarak katıldığı, uygulamalarla teorinin desteklendiği, bir eğitimi hedeflemekte
 
Hangi Dersler Var?
Matematik, İstatistik, Ekonometri, Muhasebe, Finans alanlarında yeterli bir altyapı sağlayan zorunlu derslerinin yanında, geniş bir seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Ekonomiye Giriş, Ekonomistler için Matemaik, Sosyal Sorunlar ve Eleştirel Düşünce, Akademik Beceri Odaklı İngilizce, İşletme Yönetiminin İlkeleri, Yönetimde Yaklaşımlar, Mikroekonomi, Finansal Raporlama ve Maliyet Analizi, Finans, Pazarlamanın Temelleri, Para ve Bankacılık, Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Gelişmesi, Güncel Ekonomik Konular: Türkiye ve Dünya, Ekonomi Atölyesi, Çevre Ekonomisi, Sanat ve Kültür Ekonomisi, Spor Ekonomisi, Kamu Maliyesi, İleri Mikroekonomi, Uygulamalı Ekonometri, Enerji Ekonomisi, Makroekonomik Göstergeler, Medyada Ekonomi, Endüstri Ekonomisi, Türkiye'de Bankacılık ve Finansal Sistem, Çalışma Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Otomotiv Ekonomisi, Ekonomi Politik, İktisadi Kalkınma, Dünya Ekonomisi, İşletme Bilişim Sistemleri, İşletme ve Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, Yönetimde Yaklaşımlar, Yönetim İletişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Operasyon, Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, İletişim ve Enformasyon, Piyasalar, Bürokrasiler ve Network'ler, e-Ticaret gibi zorunlu ve seçmeli bir çok ders alabiliyorlar.
 
Gereken Özellikler
LYS'de bölümü okumak için gereken puanı almak yeterli
 
Kazanılacak Ünvan
Müdür, uzman, yeminli mali müşavir, yönetici gibi bir çok unvan alabilirler.
 
Çalışma Alanları
Banka yöneticiliği, yeminli mali müşavir, muhasebe müdürlüğü, finans uzmanlığı ve yöneticiliği, borsa uzmanlığı, çeşitli hizmet ve sanayi sektörlerinde uzmanlık ve yöneticilik.
 
Devlet yurtları öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca hizmet vermektedir.