İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Küreselleşme ile birlikte yaşanan yoğun rekabet, nitelikli işgücü ihtiyacını işletmelerin en öncelikli konusu haline getirmiştir. Bu amaçla, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun “doğru işe doğru insanı” işletmeye çekebilme ve aynı zamanda bu yetenekleri yönetebilme her zamankinden daha fazla önem kazanırken, beraberinde insan kaynakları birimleri de bu konuda çok önemli bir misyon üstlenmeye başlamıştır. Bu amaçla programımız, işletmelerde İnsan Kaynakları Birimi'nin, günlük faaliyetleri gerçekleştiren bir birim olmaktan öte işletmelerin stratejik bir unsuru olduğu bilinciyle, iş yaşamının talep ettiği; değişimi yönetebilecek, yeniliklere açık, dinamik, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, yabancı dil bilgi düzeyi yeterli, sorumluluk bilinci gelişmiş, etik anlayışı üstün, kendini geliştirmeyi hedefleyen, insan kaynakları süreçlerini başarıyla gerçekleştirebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Hangi Dersler Var?
İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Yönetim Sistemi, Eğitim-Geliştirme ve Kariyer Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlaması ve Yetenek Yönetimi, Mülakat Teknikleri, Stratejik Yönetim, İş Değerleme ve Ücret Sistemleri, İnsan Kaynaklarında Ölçme ve Değerlendirme, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Müzakere Teknikleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler.
 
Gereken Özellikler
İnsan ilişkileri güçlü olmalı, insanı sevmeli, yeniliklere açık olmalı, sorumluluk bilinci ve etik anlayışı yüksek olmalı, değişimlere açık, farklılıkları yönetebilmeli, saygın ve güvenilir olmalı, ekip çalışmasına inanmalı.
 
Kazanılacak Ünvan
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
 
Çalışma Alanları
Program mezunları, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendikalar, kamu sektörü veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin insan kaynakları departmanlarında ve özel danışmanlık kuruluşlarında çalışabilirler.
 
Erkek yurtlarının kapasitesi kız yurtlarına göre daha azdır.