Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Hint – Avrupa dillerinin doğuda bulunan son dallarından biri olan Ermeni Dili, Hint – Avrupa dil ailesine  38 harflik özel alfabesiyle, bağımsız bir dal meydana getirmektedir. Modern Ermenice yazı lehçeleri,  İstanbul- merkezli olarak gelişen Batı Ermenicesi ile İsfahan-merkezli olarak  yayılan Doğu Ermenicesidir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmî dili Doğu Ermenicesidir. Batı ülkelerindeki Ermeni diasporası bünyesinde Batı Ermenicesi daha yaygın olmakla birlikte, son yıllarda Ermenistan Cumhuriyeti'nin kültürel etkisinin artmasıyla birlikte Doğu Ermenicesi giderek  ön plana  çıkmıştır.
Erciyes  Üniversitesi bünyesinde açılan Ermeni Dili ve Edebiyatı  bölümünde Ermeni dili, grameri, kültürü gibi konularda dersler verilerek yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip  uzman  dilbilimciler yetiştirilmek he- deflenmektedir. Lisans  programı yeni ve yerleşen aday  sayısı oldukça düşük olduğu  için, bölümden mezun olanların istihdam edilme  şansı  oldukça yüksektir.
 
Mesleğin  Gerektirdiği  Özellikler:
•  Üst düzeyde yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip  olması,
•  Güçlü bir belleğe ve okuduğunu anlama yeteneğine sahip  olması,
•  Ermeni diline ve kültürüne ilgi duyması,
•  Yazılı metinler  üzerinde uzun süre  çalışabilme isteğine sahip  olması,
•  Eğitim alanında gelişime  açık olması,
•  Eğitimde  kullanılan, üretilen teknolojilere bilmesi,
•  Sabırlı olması  ve öğretmekten haz duyması,
•  Ekip çalışmasına yatkın olması  gerekmektedir.
 
Tercihlerinizi yaptıktan sonra erkek yurtlarına kayıt yaptırmayı düşünen öğrenciler ön bilgi almasında fayda var.