Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Hakkında Bilgi

09.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Dünyadaki yat inşaatı sektörü, gittikçe genişleyen yapısı ile büyük çapta araştırma-geliştirme ve yatırım faaliyetlerinde bulunmakta, bu gelişmeler, denizci ülkelerin ekonomisine getirdiği yüksek katma değerler yanında, ülkeler için önemli prestij kazançları da sağlamaktadır. Gemi ve Yat Tasarımı’nın öne çıkan özelliği, bir denizcilik programı olmasıdır. Böylelikle, ortak çalışma alanları dikkate alındığında, sivil ve askeri, bütün denizcilik programlarıyla aynı ailenin doğal bir üyesidir. Elementer düzeyde mühendislik bilgisinin verildiği programın çalışma ve etkinlik alanı, gemi ve yatların yanında styling ve iç mekan tasarımının lider rollere soyunduğu deniz araçlarının tümünü kapsamaktadır. Bölüm bu alanda ihtiyaç duyulan yat tasarımcılarını yetiştirmeyi amaçlar.
 
Hangi Dersler Var?
Temel mühendislik ve denizcilik (gemi geometrisi, gemi teorisi, gemi elemanları, tesisat ve makine elemanları, statik-mukavemet, temel denizcilik eğitimi, yelken eğitimi vb.), tasarım dersleri (stüdyo, iç mekan stüdyosu, mobilya konstrüksiyonu, malzeme, üretim teknikleri vb.) ve pazarlama (tasarım ekonomisi, ürün konumlandırma teknikleri) dersleri.
 
Gereken Özellikler
Tasarım ve denizcilik konusunda ilgi ve bilgi sahibi olmak, üç boyutlu düşünebilme ve çizebilme yeteneği, temel matematik bilgisine sahip olmak, sosyal bilimlerde entelektüel derinliğe sahip olmak ya da gelişime açık olmak.
 
Kazanılacak Ünvan
Gemi ve yat tasarımcısı
 
Çalışma Alanları
Gemi ve yat tasarımı ofisleri, gemi mühendisliği ofisleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kariyer olanağı, atelye ve tersaneler, yelken okulları ve marinalar, denizcilikle ilgili çeşitli resmi, özel, sivil ve askeri kurum ve kuruluşlar. Bunun yanında ve ikinci planda, mimarlık, iç mimarlık ve özellikle endüstriyel tasarım gibi alanlar. En uluslararası tasarım disiplini olup, yurt içi ve dışında iş bulma olanakları geniştir.
 
Özel Koşul Var Mı?
Yok.
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Erasmus / Farabi / Mevlana
Var
 
DGS İle Geçiş Var Mı?
Var
 
Tercih yaptıktan sonra barınmak istediğiniz yurtlarla ilgili bilgi toplamakta fayda var.