Orman Mühendisliği Hakkında Bilgi

22.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Orman Mühendisliği Programı (OMP), doğal özellikle de orman kaynaklarının tüm ürün, işlev ve hizmetlerinin sürüdürülebilir olarak yönetimi, işletilmesi ve denetimi konularında en yüksek uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile kamusal danışmanlık yapmayı amaçlar. Bu çerçevede, orman ekosistemleri ve öğelerinin tanınması, ormanların yenilenmesi, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve potansiyel orman alanlarının ağaçlandırılması ile odun ve odun dışı ürün ve hizmetlerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir kullanımını sağlayacak şekilde planlanması ve işletilmesini sağlayabilecek nitelikte yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefler.OMP'da mevcut anabilim dallarına ait Silvikültür, Orman Entomolojisi ve Koruma, Havza Amenajmanı, Toprak ve Ekosistem, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri, Orman Botaniğilaboratuvarları ve Herbaryum yardımı ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilmektedir. Ayrıca,bu tesislerde öğretim üyelerimizin BAP, TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerininlaboratuvar çalışmaları ile lisans, yüksek lisans ve doktora bitirme tezlerinin deney ve araştırma çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.
 
Hangi Dersler Var?
1.Sınıf: Genel Botanik, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I, Genel Kimya, Orman Zoolojisi, Matematik, Türk Dili I, İngilizce I / Academic Reading And Writing I, Ölçme Bilgisi ve Kadastro, Dendrometri, İstatistik, Türk Dili II, Orman Ağacı Fizyolojisi, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II, İngilizce II/Academic Reading and Writing II.
2.Sınıf: Orman Botaniği I, Toprak İlmi, Havza Yönetimi, Yaban Hayatı Ekolojisi, Orman Entomolojisi, Orman Ekolojisi, Ekonomi, Orman Botaniği II.
3.Sınıf: Silvikültürün Esasları, Orman Yolları, Ormancılıkta Uzaktan Algılama, Hasılat Bilgisi, Staj I, Çevre ve Ormancılık Hukuku, Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği, Orman Transport Tekniği ve Tesisleri, Silvikültür Tekniği.
4.Sınıf: Erozyon ve Sel Kontrolü, Staj II, Orman Koruma, Ağaçlandırma Tekniği, Orman
İşletme Ekonomisi ve Finans, Orman Amenajmanı, Ormancılık Politikası ve Yönetimi,
Mera Yönetimi, Bitirme Tezi. Seçmeli Dersler: Genel Ekoloji, Bilgisayar Destekli Çizim,
İklim Bilgisi, Jeoloji, Temel Bilgi Teknolojisi, Harita Bilgisi, Türkiye Vejetasyonu, Orman
Patolojisi, Forestry English, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sistematiği, İstatistiksel Yazılım
Uygulamaları, Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri, Bitki Sosyolojisi, Orman Altı Florası, Tarımsal
Ormancılık, Bitki Besleme, Ormancılık İş Bilgisi, Kurak ve Yarı Kurak Bölge Sorunları,
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mantar Yetiştiriciliği, Ormancılıkta Mekanizasyon,
Zararlı Bitki Ekolojisi ve Kontrolü, Orman Genetiği ve Ağaç Islahı, Ekoturizm Yönetimi,
Yöneylem Araştırması, Kent Ormancılığı, Türkiye'de Arazi Kullanımı, Ormancılıkta Halkla
İlişkiler ve Yayım, Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları, Kavak Yetiştirme, Avcılık ve
Avlak Yönetimi, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Enerji Ormancılığı, Orman Ürünleri ve
Pazarlama, Peyzaj Proje Uygulamaları, Sosyal Ormancılık ve Kırsal Kalkınma, Tohum
Teknolojisi, Seminer, Yaban Hayatı Yönetimi, Ormancılıkta Karantina, Ormancılık Mevzuatı
ve Uygulamaları, Ceviz Yetiştiriciliği, Yaban Hayatı Silvikültürü.
 
 
 
Gereken Özellikler
Orman mühendisliği programına girebilmek için, başta biyoloji olmak üzere, fen derslerinde başarılı ve ortalamanın üzerinde bir akademik yeteneğe sahip olmak gereklidir. Açık havada, çoğunlukla da kentlerden uzak, tenha yerlerde yaşamaktan hoşlanan kimseler ormancılıkla uğraşmaktan mutlu olabilirler.
 
Kazanılacak Ünvan
Orman Mühendisi unvanı alırlar.
 
Çalışma Alanları
Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe görev almaktadırlar. Bazıları da özel sektörde iş bulabilmekte veya müteahhitlik yapabilmekte ve daha doyurucu kazanç sağlayabilmektedirler.
 
Özel yurtlar sunduğu imkanlar ile öğrencileri desteklemektedir.