İktisat Bölümü Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Programın amacı öğrencilerin Türkiye ve dünya ekonomilerinde gelişmeleri anlamalarına ve yönlendirmelerine imkan verecek donanıma kavuşturmak, bunu yaparken bağımsız ve eleştirel düşünce yetilerini geliştirmektir. Bu amaca yönelik olarak tasarlanan eğitim müfredatının temel prensibi en iyi şöyle özetlenebilir: her iktisatçının edinmesi gereken zorunlu bilgilerin dışında mutlaka sosyal bilimci olarak kuvvetli yetişmelerine imkan verecek dersleri de almaları ve bunları tamamlayıcı şekilde farklı bilim dalları ve eğitim branşlarına da yönelerek bütünsel bir bakış açısı yakalayacakları bir üniversite eğitimi ile düşünsel olarak kendilerini zenginleştirmeleri. Bu genel prensiple birlikte her bireyin özel yetenekleri ve onları değerli kılan farklı özellikleri olduğu bilinci ile müfredatımızın esnek olması da önemsediğimiz bir prensip. Temel bilimsel tabanı oluşturduktan sonra tüm bireylerin kendilerini keşfetmeleri ve bunu yaparken kendi tercihleri doğrultusunda bir yol çizebilmelerine imkan verecek bir eğitim sunmak önde gelen amacımız.Bölümün genel amacı temel taşları yenilikçi bilgi üretimi, bu bilginin tüm paydaşlarla ortak olarak ortaya konması ve üretilen bilginin yaygın bir şekilde ve karşılıklı iletişimle arttırılması. Bu misyondaki en önemli paydaşlardan birisi bölümün öğrencileridir. Amaç, öğrencilere sağlanan eğitim ve öğrenim imkanlarında üstünlük yaratmaktır.
 
Hangi Dersler Var?
Matematiğe Giriş, İktisada Giriş, Bilgisayar Programlama, Türkçe, Türkiye Tarihi, İngilizce, Medeniyetler Tarihi, Mikro ve Makro İktisat, İstatistik, İktisat İçin Matematik, Ekonometri ve İktisadi Düşünce Tarihi derslerini almak zorundalar. Bu zorunlu dersler dışında ise toplam 20 adet seçmeli ders almaktadırlar. Bu seçmeli derslerin birisinin Sosyal Bilimler alanından kendi tercih ettikleri bir giriş dersi olması, 6’sının iktisat alanında tercih ettikleri uzmanlaşma derslerinden olması, 5’inin sosyal ve beşeri bilimler, İşletme, Fen Bilimleri, Mühendislik fakültelerinden olması, kalan 8’inin de üniversite içerisinde açılan herhangi bir dersten olmasına imkan veren bir esneklik mevcut. Son olarak, tüm öğrenciler mezun olabilmek için “Transdisipliner Bitirme Projesi” dersini tamamlamak zorundalar. Bu proje dersi dört yıllık eğitim ve öğrenim süreleri boyunca öğrencilerin edinmiş oldukları birikimi bir araya getirmelerine ve bu birikimleri ile bir somut projele tamamlamalarına fırsat vermektedir. Üç farklı bölümden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları takımlarla tamamlanan bu projeler sosyal bilimci olarak İktisat öğrencilerinin bütünsel eğitim yaklaşımını tamamladıkları ders olmaktadır.
 
Gereken Özellikler
Bu bölümde okumak için gereken en önemli nitelikler sosyal olgulara ve bireylerin davranışlarına ilgi duymak ve analitik düşünceyi sevmek. Eğer bireylerin, şirketlerin ve devletlerin verdikleri kararlara ve bunların sonuçlarına dair bir “neden” sorusu öğrencinin aklında var ise ve bu soruya yanıt ararken buna analitik bir çerçeve ile yanıt vermenin gücünü hissetmek istiyorsa o zaman bu bölümde okumaktan hem zevk alacak hem de çalışmalarında başarılı olacaklardır.
 
Kazanılacak Ünvan
Tüm mezunlar “iktisatçı” oluyorlar. Müfredatları içerisinde tamamlamış oldukları derslerin içeriğine göre de iktisat alanındaki uzmanlaşmalarını/yoğunlaşmalarını belgeleyen bir sertifika da alabiliyorlar. Bu uzmanlaşma/yoğunlaşma alanları mikro iktisat, makro iktisat, akademik veya işletme iktisadı olarak tanımlanıyor.
 
Çalışma Alanları
İktisat bir mesleki eğitim değildir. Bu sebeple İktisat okuyan bireyler birçok iş alanında çalışabilmektedirler. Hem özel hem de kamu sektöründe neredeyse tüm kurumlarda çalışma alanı bulunmaktadır. Finans, bankacılık, yöneticilik, girişimcilik, pazarlama, muhasebe, denetim, kamu kurumlarında veya uluslararası kurumlarda ekonomistlik, akademisyenlik mezunlarımızın genel olarak tercih ettiği iş alanlarını kapsamaktadır.
 
Özel yurtlar sunduğu çeşitli imkanlar ile öğrencileri takip etmektedir.