Halkla İlişkiler Bölümü Hakkında Bilgiler

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Halkla İlişkiler lisans programı teori ve uygulamanın bütünleşik bir yapıda bulunduğu, teorik bilgiyi deneyimleme şansı tanıyan ve öğrencilerin sosyal konular üzerine farklı perspektifler edinmesini amaçlayan bir program olarak tasarlanmıştır. Halkla ilişkiler sektörü ile yakın ilişkileri ve diyaloğu ile de dikkat çeken program, iletişim sektörünün dinamiklerine aşina ve bu dinamikleri stratejik anlamda analiz edebilen öğrenciler mezun etmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, alacakları eğitim ile bir kurumu anlama, analiz etme, strateji ve kimlik geliştirme, kurumsal yapıyı çözümleme, paydaşlarla iletişimi yönetme ve sorunlara çözümler üretme gibi yönetim kabiliyeti ve uzmanlık gerektiren görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olarak mezun olacaklardır.
 
Hangi Dersler Var?
Akademik ve sektörel gündem doğrultusunda müfredatını sürekli olarak geliştirmeyi ilke edinen Halkla İlişkiler, öğrencilere mesleki anlamda gerekli donanımı ve niteliği sağlayacak dersleri bünyesinde bulundurmaktadır. Program, Stratejik İletişim, Halkla İlişkilerde Güncel Konular, Halkla İlişkiler Etiği, Halkla İlişkilerde Dijital Yaklaşımlar, Pazarlama İletişimi, Kriz İletişimi, Dijital Kampanyalar gibi derslerle mesleki bilgileri sunarken, Dijital Kültürler, İletişim ve Eleştirel Düşünce, Düşünce Tarihi, İletişimde İnovasyon gibi dersler ile de öğrencilerin, iletişimin farklı boyutlarına dair teorik bir bakış açısı geliştirmesini sağlamaktadır. Geniş bir seçmeli ders yelpazesini bünyesinde bulunduran program, öğrencilerine iletişimin farklı dallarında uzmanlaşma ve farklı perspektifler edinme şansı da tanımaktadır.
 
Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler başvuru şartlarını dikkate almasında fayda var.