Fizik Öğretmenliği Hakkında Bilgi

07.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Bölüm ortaöğretim düzeyinde fizik öğretmeni yetiştirmektedir. Öğretmen yetiştirmekteki temel amacımız ulusal ve uluslar arası standartlar ile ortaya konan nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özellikleri öğrencilerimize kazandırmaktadır. Bu amaca yönelik olarak verdiğimiz eğitimde,-Öğretim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilen,-Bilişim teknolojilerini kullanarak branşına yönelik materyal hazırlayabilen,-Öğrencileriyle iyi iletişim kurabilen,-Alanında ileri düzeyde bilgi ve pedagojik donanıma sahip,-Alan eğitimine yönelik farkli yöntem ile teknikleri bilen ve bunları farklı durumlar için etkin bir şekilde kullanabilen,-Sorgulayan, sorgulatan ve araştırmaya önem veren,-Türkçe ve İngilizce eğitim verebilenöğretmen adayları yetiştirmekteyiz.Bölümde öğrencilerimizin teorik derslerde öğrendiklerini pratikte uygulayabilmeleri için fizik eğitimi laboratuarı ile eğitim fakültesi bünyesinde yer alan bilgisayar salonları öğrencilerimizin eğitimleri boyunca faydalanabilecekleri olanaklar arasında yer almaktadır.
 
Hangi Dersler Var?
Mekanik, Genel Kimya, Kalkülüs-Analitik Geometri, Elektromanyetizma, Kalkülüs-Çok Değişkenli Fonksiyonlar,  Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş, Elektroniğe Giriş, Fizikte Matematiksel Metotlar, Optik ve Dalgalar, Temel Lineer Cebir, Modern Fizik, Optik ve Dalgalar Laboratuvarı, Klasik Mekanik, Kuantum Fiziği, Fen Eğitiminde Laboratuvar Deneyleri bu bölümün dersleri arasında yer alıyor.
 
Gereken Özellikler
Üniversite giriş sınavında LYS’de yeterli puanı almalı.
 
Kazanılacak Ünvan
Fizik Öğretmeni.
 
Çalışma Alanları
Özel ve devlet okullarında branş öğretmenliği. Öğretmenliğin yanı sıra, mezunlarımız branşlarına yönelik olarak, eğitsel tasarımcı ve eğitim uzmanı, program geliştirmeci ve ölçme değerlendirmeci, yurtdışında eğitim dili İngilizce olan okullarda öğretmen olarak çalışabilmektedir.
 
Özel Koşul Var Mı?
Yok.
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Erasmus / Farabi / Mevlana
Var
 
DGS İle Geçiş Var Mı?
Yok
 
Özel yurtlar daha çok yüksek gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.