Ebelik Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

01.12.2020
Blog Başlık
Ebelik programı, doğum, ana-çocuk sağlığının korunması ve doğumla ilgili hastalıkların tedavisi ile ilgili hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanlarını yetiştirir .
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler; Ebelik programında Temel Fen, Tıp ve Sosyal Bilim dersleri ile Ebelik meslek dersleri okutulur. Derslerin tüm uygulama­ları hastanelerde, doğumevlerinde ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde yaptırılır.
 
Mezunların  Kazandıkları  Unvan ve Yaptıkları  İşler Ebelik programını bitirenlere "Ebe" unvanı verilir. Ebelik, temelde annenin ve çocuğun,genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlayan bir hizmettir. Ebelik, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde annenin dü­ zenli izlenmesinden , gerekli bakım ve eğitimin verilme­ sinden, normal doğumların yapılmasından, normalden sapma durumlarının teşhis edilip sağlık örgütüne sevk edilmesinden, aile planlaması eğitimi ve uygulanmasından, 0-6 yaş grubu çocukların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesi ve aşılarının yapılmasından, genel sağlık kuralları, beslenme, ilk yardım, aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve savaşla ilgili konularda bireye, aileye,topluma sağlık eğitimi  verilmesinden, sağlık hizmetlerinde kullanılan sayısal verilerin toplanmasından sorumlu bir meslektir. Ebenin temel görevi, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve sürdürmedir . Ebeler, koruyucu sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde ve sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde ve tedavi edici sağlık kurumlarında, doğumevleri ve hastanelerin doğum kliniklerinde görev alabilirler.
 
Çalışma Alanları
Ebeler, kırsal alan sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak; tedavi kurumlarında, doğumhane ve aile plan­ laması kliniklerinde sorumlu ebe veya klinik ebesi, eğitimci ebe olarak görev alırlar. Ülkemizde ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin etkin biçimde götürülmesinde iyi yetişmiş ebeye ve ebelik hizmetlerinin denetimine ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirme çalışmalarının yaygınlaşması ile mezuniyetten sonra ebelerin bu alanlarda iş bulma olanakları artmaktadır.
 
Tercih yapan öğrenciler yurt olanaklarını göz önünde bulundurarak sağlıklı tercih yapmasında fayda var.