İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Programın amacı disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir bağlam içinde edebiyat çalışmaları yapılmasını sağlamaktır. Bölüm, öğrencileri alan kapsamındaki çağdaş eleştirel ve kuramsal tartışmalara dahil ederek onlara akademik dünyada ve iş hayatında başarılı olmak için gerekli okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırır. Öğrenciler danışmanlarıyla beraber kendi ilgi alanlarına yönelik bir ders programı hazırlarlar.Bölümde ağırlıklı olarak İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatına odaklanılır, ama bunun yanı sıra dünya edebiyatına ilişkin dersler de sunulur. Ayrıca öğrenciler İngilizce dışında bir dil daha öğrenerek bu dilde yazılmış edebi eserleri incelemek için gerekli beceriyi kazanırlar. Programımızın disiplinler arası yaklaşımı nedeniyle öğrenciler edebiyat ve diğer disiplinler ve sanat türleri arasındaki ilişkileri irdeleme fırsatı da bulurlar.
 
Hangi Dersler Var?
Öğrenciler, Edebiyat Kuramı ve Eleştirisine Giriş, Edebiyat ve Kültür Tercümeleri, Amerikan Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı, Modern Türk Edebiyatı, Modern İngiliz Edebiyatı, Eleştirel Kuram Okumaları gibi dersleri alıyorlar.
 
Gereken Özellikler
Üniversite öğrenimi için gereken genel niteliklerin yanı sıra, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencilerinin yüksek dil becerisine sahip olmaları, yeni diller öğrenmekten ve bildikleri dilleri alan kapsamında sözlü ve yazılı olarak kullanmaktan zevk almaları, sadece alan sınırlarında kalmayıp farklı edebiyatlar ve disiplinler arasındaki ilişkileri de merak etmeleri, okuma eylemini bir yaşam tarzı olarak benimsemiş olmaları beklenir.
 
Kazanılacak Ünvan
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü lisans diploması
 
Çalışma Alanları
Mezunlarımız geleceklerini yayıncılık, yazılı ve görsel medya, eğitim, yönetim, bankacılık, halkla ilişkiler, mütercim/ tercümanlık gibi geniş bir yelpazede kurabilirler.
 
Özel yurtlar genelde yüksek gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.