Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

27.11.2020
Blog Başlık
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler;Öğretim süresince; Klimatoloji, Jeomorfoloji, Genel­ Ekonomik Coğrafya, Beşeri Coğrafya, Ulaşım ve Tarım Coğrafyası, Toprak Coğrafyası gibi derslerin yanında öğretmenlik mesleğini ilgilendiren, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Genel ve Özel Öğretim Metotları, Ölçme Değerlendirme ve Rehberlik gibi dersler okutulmaktadır . Öğrenciler eğitim sırasında okullarda uygulama yapma olanağı bulurlar.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları  İşler Coğrafya öğretmenliği programını bitirenlere "Coğrafya Öğ­retmeni" unvanı verilir. Coğrafya öğretmeni görev yaptığı okulda öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazır­ lanan öğretim programları çerçevesinde alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır. Bunun için uygun öğrenme ortamları hazırlar, öğrencilerinin başarılarını değerlendirir ve başarıyı artırıcı önlemler alır, mesleğindeki gelişmeleri izler ve bunların öğretim programlarına yansıtılmasına çalışır
 
Çalışma Alanları;Coğrafya öğretmenleri resmi ve özel liselerde, dershanelerde öğretmen olarak  çalışma olanağına  sahiptirler 
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:Okullaşma oranı arttıkça Coğrafya öğretmenlerine olan gereksinim de artacaktır. Resmi ve özel liseler ile dershanelerde öğretmen olarak çalışabilirler.
Mezunların orta öğretim kurumlarına öğretmen olarak atanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Bakanlığın ihtiyaçlar doğrultusunda kontenjan açması ve bu kontenjanın mezun sayısının altında olması, iş bulma olanaklarının çok rahat olmadığının göstergesidir. Mezunlar resmi ve özel liselerde orta düzeyde, özel dershanelerde ortanın üstünde bir gelirle iş bulma ola- nakları vardır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Sosyal bilimler alanında başarılı olması Tarih ve Jeolojiye ilgi duyması
-Sabırlı ve hoşgörülü olması
-Düşüncelerini başkalarına etkili bir biçimde aktarabilmesi
-İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilmesi
 
Kız yurtlarında barınan öğrenciler çeşitli sosyal etkinliklere katılarak eğlenceli vakitler geçirmektedir.