Fazla Ekran Çocuklarda Konuşma Geriliğine Sebep Oluyor

25.01.2021
Blog Başlık
Sonuçları yeni açıklanan bir araştırmaya göre el ekranları bir çocuğun kelimeleri oluşturma becerisini geciktirebiliyor. Bu başlangıç niteliğindeki çalışma, mobil cihazların çocukların konuşma gelişimi üzerinde bir etkiye sahip olduğunu gösteren ilk çalışma. Bu çalışma pek çok ebeveynin zihnini, “Çocuğum mobil bir cihazla ne kadar zaman geçirmeli?” sorusuyla yoğun bir şekilde meşgul etti.
İster mobil cihazları eğitsel bir araç olarak gören ebeveynlerden olun, ister teknolojiye sınır koyanlardan, işte araştırmanın ortaya çıkardığı riskle ilgili bilmeniz gerekenler:
Kendini İfade Etme
Medya kullanımı ve çocuk gelişimi hakkındaki çalışmalar yürütülmesi hayli zorlu çalışmalar. Bu yüzden Toronto’daki Çocuk Hastanesi’nde görevli bir pediatrist ve bilim insanı olan Catherine Birken, sağlıklı çocuk ziyaretlerine, bir çocuğun büyümesini, sağlığını ve gelişimini değerlendiren düzenli kontrollerine dayalı bir çalışma gerçekleştirdi. 2011 yılından 2015 yılına kadar ebeveynlere, çocuklarının akıllı telefon, tablet ve elektronik oyunlar gibi el ekranlarıyla her gün ne kadar süre geçirdiğini tahminen söylemelerini istedi. Bu arada Birken ve ekibi bütün çocukları, gecikmiş iletişim gelişimi belirtilerini ortaya çıkaran ve bir kontrol listesinden oluşan bir değerlendirmeye soktu.
 
“Kesin bir teşhis değil bu” diyor Birken, “Ancak yine de bir çocuğun risk altında olup olmadığını ve daha ileri değerlendirmeye sevk edilmesi gerekip gerekmediğini ölçüyor.” Birken’ın ekibi çalışma için 24 aylıktan 6 yaşına kadar toplamda yaklaşık 900 çocuğu inceledi.
18 aylık doktor kontrolleri geldiğinde, çocukların yüzde 20′si her gün ortalama 28 dakikalığına bir mobil cihaz kullanmışlardı. El ekranlarıyla daha fazla zaman geçiren çocuklar, kendini ifadeye dayalı konuşmalarında yani sesleri ve kelimeleri kullanma şekillerinde ve iletişim kurmak için kelimelerini bir araya getirmelerinde bir gecikme belirtisi gösteriyorlardı.
El ekranlarıyla geçirilen süreye eklenen her 30 dakika, kendini ifadeye dayalı konuşmada yüzde 49 oranından artan bir riskle ilişkilendiriliyordu. İletişimin diğer şekilleri yani mimikler, duygular, sosyal göz teması ise etkilenmiyordu.
Birken, bulguların bu aşamada henüz sebep-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını da öne sürüyor. Çünkü bunun için çocukların çocuklukları boyunca izlendiği bir klinik çalışma yapmak gerekiyor. Ancak bu araştırma, kendini ifadeye dayalı konuşmanın önemi sebebiyle mobil cihazların, buna çok fazla maruz bırakılan çocukların hayatında çok önemli bir etkisi olduğunu vurguluyor.
“Çocuklar kendilerini ifade edemediklerinde gerçekten gergin oluyorlar” diyor çalışmaya dahil olmayan Michigan Üniversitesi gelişim pediatristi Jenny Radesky. “Abartılı davranışlara ya da iletişim kurmaya çalışırken bedenlerini kullanmaya ya da dikkat çekme amaçlı davranışlara başvurmaya daha meyilli oluyorlar.
Kendini ifadeye dayalı konuşmadaki gecikme, kısa vadede bir çocuğun kelimeleri canlandırma ya da duygularını tanımlama becerilerini de etkileyebiliyor. Her ne kadar 18 ya da 24 aylıkken geri kalan çocuklar en nihayetinde zamanla diğerlerine yetişebilse de, bu dil gecikmeleri ilkokulda okur yazarlık becerilerine sekte vurabiliyor.
 
Yurt müdürlüğü kapsamında haftasonları yurt yemekhanesinde etkinlikler düzenlenecektir.