Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Bu yazımızda Üniversite Tercihi yapacak arkadaşların meslek tercihinde bulunurken o meslek hakkında geniş bilgi sahibi olup doğru tercihte bulanmasıdır.
Bu bölüm mezunları bilgi işlem ve bilgi iletişim ağının altyapısını oluşturma, geliştirme, işletme ve yönetme işlerinin yanında bilgisayar donanımı ve yazılımı alanlarında görev yapar. Uygulama, geliştirme ve ağ bağlantısı ağırlıklı projeler üretir.
 
Programın Amacı
 
Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği akademik disiplin olarak birbirine yakındır.Ancak, Bilişim Sistemleri Mühendisliği'nin konusu bir organizasyon ve onun bilgi sistemleridir. Bilişim sistemleri, organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi tekno­ lojisinin kullanımına odaklanır. Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği ayrı lisans programlarıdır . Ancak ortak bir teknolojik bilgi tabanına dayanırlar ve iki programın pek çok dersi aynıdır.Bilişim sistemleri mühendis­ liğini, bilgisayar mühendisliğinin işletmeye daha yakın bir alt dalı olarak tanımlamak mümkündür.
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği disiplinler arası bir bölümdür. Konusu bir organizasyon ve onun bilgi sistemleridir . Bilişim sistemleri, organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedef­ lere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına  odaklanır. Bu yüzden bilişim teknolojileri derslerinin yanında özellikle Bilgisayar Mühendisliği ve İşletme bölümü ders programın­ dan da yararlanılmaktadır  .
 
Çalışma Alanları:
 
Mezunlar; bilişim alanında teknoloji müdürü, sistem mühendisi, uygulama geliştirme uzmanı ve ağ yö- neticisi pozisyonunda, ayrıca özel sektör ve kamu sektöründeki firmaların bilgi işlem ve bilgi iletişim ağı altyapısını oluşturacak, geliştirecek, işletecek ve yönetebilecek kademelerinde görev alabilmektedirler.
Bilgi işlem ve teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, kurumların, hem temel işletmecilik eğitimi görmüş hem de bilişim alanında ihtisas sahibi olan elemanlara duyduğu ihtiyacı arttırmaktadır. İşletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları, mezunlara, zaman içinde daha üst dü- zeyde görev yapabilme olanakları tanımaktadır.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
 
Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir teknoloji olması bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermektedir
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
-Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilmesi
-Yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip olması
-Matematik ve sosyal bilimlere ilgi duyması
-Ekip çalışması yapabilmesi
-Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
-Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
-Teknolojiye karşı ilgi duyması
-Yeniliklere ve gelişmelere açık olması
-Hızlı sayısal düşünme gücüne ve zihinsel yeteneğe sahip olması
-Çok yönlü ilişkiler kurabilme mantığına sahip olması gerekir.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler; Bilişim Sistemi Mühendisleri, bir kurumda tüm bilgisayarla yapılan işlerinin koordine edilmesini, planlanmasını,gerekli donanım ve yazılımların satın alınıp kurulmasını, bakımının yapılmasını, iletişim şebekesinin kurulmasını, sistem mimarisini geliştirebilecek,sistem standartlarını belirleyecek ve farklı bilişim sistemlerinin entegrasyonunu yapabilecek yetenekte mezun olurlar.
 
Yurtlarda barınacak öğrenciler yurtlarla ilgili ön bilgi almasında fayda var.