Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünün amacı, ziraat mühendisliği temel bilgilerine ilave olarak bitki genetiği, klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri ile tohum teknolojisi konularına odaklanan, bilimsel esaslara dayalı çağdaş bir eğitim-öğretim programı uygulayarak, Türkiye'nin büyük ihtiyaç duyduğu genetik, bitki ıslahı ve tohumculuk konularından uzmanlaşmış ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüze kaydolacak öğrencilerimiz, ilgili konularda teorik dersler yanında uygulama dersleri, mesleki uygulamalar, staj ve bitirme tezleri yaparak uygulama ağırlıklı bir eğitim alacaklardır. Böylece, hem temel bilgi ve becerilere haiz, hem de analitik düşünme ve rasyonel kararlar alabilme yeteneğine sahip, özgüveni yüksek, yeni teknolojileri kullanma ve geliştirme becerisini edinmiş, girişimci ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Hangi Dersler Var?
Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında ziraat mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, temel ziraat mühendisliği derslerine ek olarak tarımsal genetik mühendisliğine temel teşkil eden bazı dersleri alırlar. Üçüncü sınıfta ziraat mühendisliği ve tarımsal genetik mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (tohumluk üretimi, moleküler genetik, bitki ıslahı) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar.
 
Gereken Özellikler
Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni eğilimlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin araştırma ve geliştirmeye eğilim duymaları beklenmektedir.
 
Kazanılacak Ünvan
Ziraat Mühendisi unvanı.
 
Çalışma Alanları
Mezunlar özel sektörde tohumluk üretimi, çeşit ıslahı, pazarlaması vb alanlarda faaliyet gösteren firmalarda; moleküler genetik, doku kültürü, biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmalarda istihdam olanağı bulacaklardır. Mezunlar aynı zamanda genel ziraat mühendisliği bilgilerine de sahip olacaklarından tarımsal üretim ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüm firmalarda istihdam edilebilirler. Bunun dışında kamuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki ilgili kurumlarda; Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri (ör. Tariş, Çukobirlik, Pankobirlik vb) bünyesinde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’nde olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler.
Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb konularda kendi özel işletmelerini açabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.
 
Yurtlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler başvuru şartlarını takip etmesinde fayda var.