Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi

23.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Türkiye'nin ilk Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünün amacı, ülkemizin raylı sistemler teknolojileri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamak; matematik, fen ve mühendislik bilgilerini bu alandaki problemlere uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamaktır.Raylı sistemler mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deneysel tasarım yapıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmaktır
 
Hangi Dersler Var?
Öğrenciler ilk iki sene fizik, kimya, matematik, statik, teknik resim, mukavemet, termodinamik gibi temel mühendislik derslerini, sonraki yıllarda ise Boji ve Süspansiyon Sistem Tasarımı, Raylı Sistemler Araç Mekaniği, Lokomotif ve Vagon Tasarımı, Sinyalizasyon gibi raylı sistemlerin daha çok makine mühendisliğini ilgilendiren uzmanlık alanı derslerini almaktadır
 
Gereken Özellikler
Raylı Sistemler Mühendisliği’nde başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip, girişimci ruhlu, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme, takım ruhu ile hareket etme kabiliyetleri sayılabilir.
 
Kazanılacak Ünvan
Bölümü bitiren öğrencilerimiz Raylı Sistemler Mühendisliği lisans programı diploması ve Raylı Sistemler Mühendisi unvanı almakta
 
Çalışma Alanları
Türkiye’nin Raylı sistemler alanında eksiliği oldukça yüksek olan yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamak için, T.C.D.D. başta olmak üzere TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ gibi kamu kurum kuruluşlarının yanı sıra, raylı araç ve bileşenlerini üreten özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilirler
 
Devlet yurtlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini takip etmekte fayda var.