Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında Bilgi

22.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, yeraltı kaynaklarının (petrolün, doğal gazın, jeotermal enerjinin ve yeraltı sularının) aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma sunulması ile ilgili konular ile uğraşır. Teknik olarak Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, yeraltında doğal yollardan ve sonradan depolanmış enerjinin kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma ile ilgilidir. Bölümün misyonu, öğrencilerini Petrol Mühendisliği’nin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi yapmak, petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler bulmalarını sağlamak amacıyla, yeraltı akışkan kaynakları ile ilgili mühendislik alanlarında (sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği ile jeotermal enerji) eğitim vermektir. Staj imkanları ile teorik eğitimin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve çalışma koşullarının tanınması sağlanmaktadır.
 
Hangi Dersler Var?
1.sınıfta diğer bütün mühendislik dallarinda olduğu gibi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği programında da fizik, matematik, kimya gibi temel dersler alınırken; ikinci sınıfta mühendislik matematiği,statik,mukavemet,akışkanlar mekaniği gibi dersler alınmaktadır. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünün üçüncü ve dördüncü yıllarında ise bölüm derslerinin sayısı artmakta olup; petrol jeolojisi, petrol üretimi mühendisliği, rezervuar mühendisliği, sondaj mühendisliği, doğal gaz mühendisliği, petrol ekonomisi gibi petrol ve doğalğaz mühendisliği ile ilgili dersler verilmektedir. Bunlara ek olarak,öğrenciler son sınıfa geldiklerinde petrolün ilgi duydukları alanlarıyla ilgili (doğalgaz, jeotermal, sondaj vb. gibi konularda) teknik seçmeli dersler alırlar. Mezun olana kadar alınması gereken serbest seçimlik ve teknik olmayan seçmeli derslerde ise öğrenciler seçecekleri dersler konusunda kısıtlanmazlar (müzik,resim,yabancı dil vb.gibi).
 
Gereken Özellikler
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi olmak isteyenlerin; mühendislik bilimlerinin gerektirdiği ölçüde sayısal düşünme yetisine sahip, kendisine verilen iş üzerinde tertipli ve düzenli çalışan,herhangi bir işi planlama ve uygulama yetisine sahip, karşılaştığı sorunlara hızlı ve mantıklı çözümler üretebilecek pratik düşünme gücüne sahip, gözlemleyen ve araştırma isteği duyan kimseler olmaları beklenmektedir.
 
Kazanılacak Ünvan
Petrol ve Doğalgaz Mühendisi unvanını alır.
 
Çalışma Alanları
Bu programdan mezun olan Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerjinin aranması, sondajı, üretimi, taşınması, depolanması ve işletilmesi konularında görev yapabilecek bilgi birikimi ile donanmış olacaklardır. Mezunlar,dünyanın büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı olan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve BOTAŞ (Boru Taşımacılığı Anonim Şirketi) gibi şirketlerle hızla gelişen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) sektöründe çalışma imkanları ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları iş olanakları arasında sayılabilecek başlıklardır.
 
Devlet yurtlarında belirli günlerde öğrencilere eğlenceli etkinlikler düzenlenmekte.Öğrencilerin okula olan motivasyonunu  artırmada etkilidir.