Odyoloji Bölümü Hakkında Bilgi

22.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Odyoloji lisans programı, öğrencilere yüksek standartlarda bilgi, klinik hizmet ve araştırma koşulları sağlayarak, işitme ve denge ile ilgili problemlerin doğru bir şekilde ele alınması konusunda eğitim ve öğretim vermektedir. Odyoloji bölümünün temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinderolü olan odyologları yetiştirmektir. Odyoloji lisans programının mezun vermesi ile toplumunihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra eğitim standardıve kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.
 
Hangi Dersler Var?
Anatomi, Fizyoloji, Genel Kimya, Mesleki Oryantasyon, Bilgi Teknolojileri,Biyokimyaya Giriş, Beslenme İlkeleri, İşletme Yönetimi, Besin Kimyası ve Analizleri, Beslenme Biyokimyası, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Besin Destekleri, İşletme Yönetimi, Psikolojiye Giriş, Hastalıklarda Diyet Tedavisi, Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği
 
Gereken Özellikler
Bu programa girmek isteyen öğrenciler fizik, fizyoloji, anatomi, pataloji, özellikle kulak burun boğaz hastalıkları konularında kendilerini iyi yetiştirmelidirler. Odyoloji genç ve hızla gelişen bir dal olduğu ve konu insan sağlığını ilgilendirdiği için kararlı ve titiz bir çalışmayı gerektirir.
 
Kazanılacak Ünvan
Odyometri programını bitiren öğrencilere “Odyometrist” ünvanı verilir. Odyometrist resmi ve özel hastanelerin kulak burun boğaz kliniklerinde, kulak burun boğaz uzmanının gözetiminde, işitme ölçümü yapar; kulak hastalıklarının tanısı için ayırıcı testleri uygular, ağır işiten hastalara işitme cihazı uygular; okullarda işitme taramaları yapar.
 
Çalışma Alanları
Odyometristler resmi ve özel hastanelerde ve işitme engelliler okulunda çalışırlar. Ülkemizde odyoloji alanında ara meslek elemanına ihtiyaç vardır. Bu nedenle mezunların iş bulma sorunu olmayabilir.
 
Erkek yurtlarında barınan öğrencilere yönelik sportif etkinlikler düzenlenmektedir.Bu etkinliklere tüm öğrenciler katılabilmektedir.