Malzeme Mühendisliği Hakkında Bilgi

21.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Yaşamımızın tüm alanlarında hiç şüphesiz çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Malzemelerin üretimi, geliştirilmesi ve test edilmesi gerekir. Bundan dolayı malzemelerle ilgili mühendislik alanı bulunmaktadır. Malzeme Mühendisliği; insanlığın ihtiyaç duyduğu malzemelerin yapısı hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri kullanıp, tasarım, geliştirme ve çevreye duyarlı üretim aşamalarından sonra kullanılacak ürünlere dönüştürme ile ilgilenmektedir.Öğrenciler teknolojik ve bilimsel gelişmeleri göz önüne alınarak hazırlanmış mühendislik derslerinin yanında kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarındaki seçmeli dersleri alabilmektedirler.Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Malzeme Mühendisliği Bölümü; kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim dalıdır.Yeni tasarımlar için üstün özelliklere sahip malzemelerin üretimi ve kullanımı ülkeler arasında yarışa neden olmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimizin araştırmayı seven, disiplinler arası projelerde çalışabilen, yenilikleri takip eden, donanımlı laboratuarlarda cihazları kullanabilen ve girişimci bireyler olmasına çalışıyoruz.Öğrenciler aldıkları eğitimle sosyal sorumluluk bilinci içerisinde topluma yararlı, mesleki konularda kendinden emin malzeme mühendisleri olarak hayata hazırlanacaklardır.
 
Hangi Dersler Var?
1. Dönemde Alınan Dersler: Matematik I, Malzeme Mühendisliğine Giriş, Fizik I, Genel Kimya, Yabancı Dil I, Türk Dili, Temel Bilgisayar Bilimleri.
2. Dönemde Alınan Dersler: Matematik II, Lineer Cebir, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Fizikokimya, Fizik II, Yabancı Dil II, Türk Dili.
3. Dönemde Alınan Dersler: Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği ve Kişisel İletişim, Malzeme Bilimi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Mühendislik Mekaniği, Mesleki İngilizce, Malzeme Termodinamiği I, İstatistik.
4. Dönemde Alınan Dersler: Malzeme Termodinamiği II, Malzeme Bilimi II, Mühendislik Ekonomisi, Teknik Rapor Yazma, Malzemelerin Mekanik Davranışları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Üretim Metalurjisi
5. Dönemde Alınan Dersler: Teknik olmayan seçmeli ders, Malzeme Laboratuvarı, Malzeme Karakterizasyonu I, Seramik Malzemeler, Taşınma Mekanizmaları, Faz Diyagramları, Polimer Malzemeler, Staj I.
6. Dönemde Alınan Dersler: Teknik olmayan seçmeli ders, Plastik Şekil Verme, Malzeme Karakterizasyonu II, Kompozit Malzemeler, Demir Dışı Metaller, Döküm Prensipleri ve Teknolojisi, Fiziksel Metalurji.
7. Dönemde Alınan Dersler: Teknik Seçmeli ders, Malzeme Mühendisliği Tasarımı I, Isıl İşlemler ve Yüzey Sertleştirme, Malzeme Seçimi, Malzeme Mühendisliği Uygulamaları, Staj II.
8. Dönemde Alınan Dersler: Teknik Seçmeli ders, Malzeme Mühendisliği Tasarımı II, İş Güvenliği ve Hukuku, Korozyon.
 
Gereken Özellikler
Sınavdan gerekli puanları alabilmek.
 
Kazanılacak Ünvan
Malzeme Mühendisliği lisans diploması.
 
Çalışma Alanları
Gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında çok rahat istihdam olanakları bulabileceklerdir. Mezunlar, Mühendislik Malzemeleri ile ilgili üretim, imalat, kalite kontrol, Ar-Ge ve pazarlama gibi birçok birimde çalışabilirler. Potansiyel çalışma alanları arasında: biyomalzemeler, nanomalzemeler, kompozit malzemeler, metal üretim (demir, demir dışı), metal şekillendirme (haddehane, dökümhane vb.), ısıl işlem, cam ve seramik üretimi, elektronik, magnetik, akıllı malzemeler, gemi ve uzay sanayii bulunur.
 
Kız yurtlarında barınan öğrencilere belirli günlerde kurslar düzenlenmektedir.Bu kurslar öğrencileri eğitim öğretim döneminde destek sağlamaktadır.