Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Bölümü Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Konaklama ve turizm işletmeciliği programında turizm işletmeleri ve konaklama yerlerinin endüstri içindeki konumları, toplumsal ve ekonomik çevreyle ilişkileri ayrıntılı biçimde incelenir. Turizm kuruluşlarında temel işletme işlevlerinin yürütülmesi, hizmet işletmelerinde yönetim-örgütleme, finansman, muhasebe, hizmet operasyonları, konaklama tesislerinin yapısal tasarımları gibi temel işlevler örneklere açıklanır
 
Hangi Dersler Var?
Turizm işletmeciliği programında Anadolu uygarlıkları, İstanbul şehri ve uygarlıkları, işletme, turizm ekonomisi, genel muhasebe, insan kaynakları yönetimi, seyahat yönetimi ve operasyonu, ön büro, mutfak hizmetleri, ulaştırma sistemleri, bilgisayar kullanımı gibi dersler alırlar. Konaklama veya seyahat endüstrisi alanlarından birinde derinleşmek isteyenler 3. ve 4. yarıyıllarda program başkanlığınca belirtilen ilgili dersleri alırlar.
 
Gereken Özellikler
Turizm işletmeciliği programında okumak isteyenlerin insanlarla iyi iletişim kurabilen, başkalarını ikna edebilen, güler yüzlü, temizliğe özenen, dikkatli, sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı bireyler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek ve yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir.
 
Kazanılacak Ünvan
Turizm işletmeciliği programını bitirenlere “Lisans Diploması” verilir. Mezunlar “Turizm İşletmecisi” olarak görev yaparlar.
 
Çalışma Alanları
Turizm işletmecileri otel motel gibi konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Sermaye sahipleri kendi işletmelerini kurabilirler. Bu meslek mensupları iç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.
 
Tercih yaparken okulun yurda olan mesafesini göz önünde bulundurmak gerekir.