Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi olmak üzere iki anabilim dalında eğitim veren Arkeoloji bölümünde, lisans ve lisansüstü öğrenci eğitiminin işlevsel bir parçası olarak arkeolojik kazı ve araştırmalar sürdürülmektedir. Bölümde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Türkiye'nin farklı bölgelerinde sürdürülmekte olan kazı çalışmalarına katılmaktadır. Bu kazı ve yüzey araştırmalarından elde edilen arkeolojik eserlerin laboratuvar ve atölyelerde analiz, çizim ve değerlendirmeleri öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bölümde bulunan Kazı ve Araştırma Verilerini Değerlendirme Laboratuvarı, kazı atölyeleri ve malzeme analiz laboratuvarları öğrencilere malzeme eğitimi verme ve arkeolojik buluntuların değerlendirilmesinde uygulama yapma olanağını sağlamaktadır
 
Hangi Dersler Var?
Antik Hellen Tarihi, Arkeoloji Çizim, Bilgisayar, Girit Arkeolojisi, Klasik Arkeolojiye Giriş, Myen Arkeoljoisi, Ege Prehistoryası, Arkaik Dönem Mimarisi, Geometrik Dönem Sanatı, Kolonizasayon Ticareti, Lidya Arkeolojisi, Roma Mimarlığı, Roma Seramiği, Hellenistik Dönem Mimarisi, Hellenistik Dönem Plastiği, Birinci Binde Doğu-Batı İlişkileri, Hellen ve Roma Numizmatiği, İlkçağ Uygarlıkları Tarihi, Mitoloji ve Kültür, Müzecilik, Sualtı Arkeolojisi, Kültürel Coğrafya, Modern Sosyolojik Yaklaşımlar
 
Gereken Özellikler
Üniversite sınavlarında gereken puanı almak.
 
Kazanılacak Ünvan
Klasik Arkeoloji lisans diploması.
 
Çalışma Alanları
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı çeşitli kurum ve kuruluşlarda arkeolog, turizm uzmanı ve rehber olarak; valilikler ve belediyelere bağlı kültürel değerleri koruma kurullarında, kazı ve araştırmalar bünyesindeki çeşitli projelerde, ayrıca üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde de arkeolog olarak çalışabilmektedirler.
 
Devlet yurtları veya özel yurtlar belirli günlerde öğrencileri bilgilendirme amaçlı seminerler düzenlenmektedir.