Kimya Öğretmenliği Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Bölümün amacı ortaöğretim düzeyinde kimya öğretmeni yetiştirmektir. Öğretmen yetiştirmedeki temel amaç ise ulusal ve uluslararası standartlar ile ortaya konan nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özellikleri öğrencilere kazandırmaktır. Bu amaca yönelik olarak verdiğimiz eğitim ile öğretim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilen, öğrencileriyle iyi iletişim kurabilen, sağlam alan ve pedagoji bilgisine sahip, alan eğitimine yönelik farklı yöntem ile teknikleri bilen ve bunları farklı durumlar için etkin bir şekilde kullanabilen, sorgulayan, sorgulatan ve araştırmaya önem veren öğretmen adayları yetiştirmekteyiz.
 
Hangi Dersler Var?
Genel Kimya, Fizik, Kalkülüs- Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kalkülüs-Analitik Geometri, Analitik Kimya, Analitik Kimya Laboratuvarı, Organik Kimya, Fizikokimya bu bölümde alınan dersler arasında yer alıyor.
 
Gereken Özellikler
Kimya öğretmeni olmak isteyenlerin;
 
- Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
- Doğal bilimlere özellikle kimya konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
- Gözlem ve deney yapmayı seven,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.
 
Kazanılacak Ünvan
Kimya Öğretmeni unvanını.
 
Çalışma Alanları
Mezunlar ilgi alanlarına göre; devlet okullarında ya da İngilizce eğitim veren özel okullarda kimya, fen bilgisi ya da İngilizce öğretmenliği yapabilmenin yanı sıra eğitsel tasarımcı ve eğitim uzmanı, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanı, yüksek öğretime akademik olarak devam edebilir ya da özel sektörde kimyager olarak çalışabilmektedirler.
 
Erkek yurtlarında belirli günlerde sportif etkinlikler düzenlenmektedir.Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin sosyal yönü gelişmektedir.