Kimya Mühendisliği Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
21. yüzyılda kimya mühendisleri, yeni karmaşık malzemelerin araştırılmasının yanı sıra biyoteknoloji, nanoteknoloji, temiz ve sürdürülebilir enerji teknolojileri, yakıt pili teknolojisi ve benzeri ileri teknolojilerin geliştirilmesine de öncülük etmektedir. Bilgi, beceri, özgüven ve sorumluluk sahibi, etik değerlere bağlı, değişken koşullara uyum sağlayabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavramış ve bu niteliklerinden dolayı aranan ve tercih edilen kimya mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Lisans ve lisansüstü düzeyde yaratıcılık ve düşünce gücünü geliştirmeyi amaçlayan, çok yönlü ve sistem yaklaşımlı, tasarım ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim programları, deneysel ve hesaplamalı nitelikte bireysel ve takım çalışması içeren projelerle desteklenmektedir. Lisans programı ayrıca endüstride deneyim kazandırmak amacıyla yürütülen staj programı ve lisans düzeyinden başlayarak 21. yüzyılın ileri teknolojilerine odaklı uzmanlaşma alanları ile zenginleştirilmektedir
 
Hangi Dersler Var?
Matematik, Genel Kimya, Kimya Laboratuvarı, Mekanik ve Termodinamiğe Girş, Matris Kuramı, Fizik, Diferansiyal Denklemler, Malzeme Bilimi, Fizokimyasal Sistemler, Biyosisteme Giriş, Kütle ve Enerji Denklemleri, Kimya Mühendisliğinde Termodinamik Isı Aktarımı, İstatistik, Kimyasal ve Biyokimyasal Süreçler.
 
Gereken Özellikler
Kimya mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe sahip, matematik, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi konularına ilgili, bilimsel merakı olan, sabırlı ve insanlarla olumlu ilişkiler kurabilen bir kimse olması gerekir.
 
Kazanılacak Ünvan
Kimya Mühendisliği lisans diploması ve kimya mühendisi unvanı
 
Çalışma Alanları
Mezunların çalışmakta olduğu alanlar arasında ilaç, gıda, plastik, petrol ve petrokimya, enerji, cam, boya, maden, seramik, nitelikli kimyasallar, hızlı tüketim sektörleri ile süreç/tesis tasarımı ve kurulumu yer almaktadır.
 
Özel yurtları tercih eden öğrenciler daha çok yüksek gelirli öğrencilerdir.