Kimya Bölümü Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Kimya,  maddenin yapısını,  özelliklerini ve dönüşüm yasalarını  atom ve molekül  düzeyinde inceleyen,  ve elde edilen verilerle yeni ürünler ve üretim  yöntemleri geliştiren  bir bilim dalı olarak  doğa ve mühendislik bilimleri arasında merkezi bir konumdadır. Hayatımızın her alanına  damgasını vurduğu gibi geleceğin teknolojilerinin biçimlenmesinde etkin rol oynar.  Kimya  programının amacı,  kritik düşünce ve araştırıcılık özelliklerini vurgulayan bir eğitim  süreci içinde  kimyanın  merkezi  konumuna ve çağdaş  seviyesine  uygun teknik bilgi  ve becerileri kazandırmaktır.
 
Hangi Dersler Var?
İlk iki yıl alınan Genel Fizik, Genel Kimya, Biyolojiye Giriş, Yüksek Matematik, Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler, ve Bilgisayar Kullanımı ve Programlama gibi alt yapı oluşturma derslerinden sonra Analitik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Inorganik Kimya, Kuantum Kimyası, Biyokimya, İstatiksel Termodinamik, Kuantum Kimyası Uygulamaları ve Bitirme Tezi derslerinden oluşan mecburi kimya derslerini alırlar. Ayrıca toplam 14 kredilik Analitik Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya ve inorganik Kimya laboratuarlarını tamamlarlar. Son sınıf müfredatında bulunan 4 teknik seçmeli ders ile Kimyanın ilgi duydukları alt dallarında yoğunlaşmak imkanı bulurlar. Ayrıca, Kimya lisans programı 20 kredilik kısmı mecburi ve 9 kredilik kısmı seçmeli olmak üzere toplam 29 kredilik beşeri ve sosyal bilim dersleri de içermektedir.
 
Gereken Özellikler
Laboratuar çalışmasına yatkınlık, matematik ve doğa bilimlerine yönelik ilgi ve altyapı.
 
Kazanılacak Ünvan
Kimya lisans diploması
 
Çalışma Alanları
En yaygın olarak gördüğümüz istihdam şekli, kimya, plastik, ilaç ve gıda sanayilerinde laboratuar ve üretim ortamlarında üretim, analiz , ürün geliştirme ve araştırma elemanı olarak çalışmalarıdır. Bu sektörlerde ve ithalat- ihracat ve dağıtım firmalarında pazarlama bölümlerinde de mezunlarımız pazarlamacı olarak çalışmaktadır. Tıbbi analiz laboratuarları, kalite kontrol laboratuarları, işyeri güvenliği hizmetleri vs diger muhtemel istihdam alanlarıdır. Kimya mezunları için lise öğretmenliği ve akademik kariyer de önemli kariyer seçenekleri arasındadır.
 
Yurtlarda barınan öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca destek sağlanmaktadır.