Kimya-Biyoloji Mühendisliği Hakkında Bilgi

16.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği kimya, biyoloji, ve matematik temel bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir mühendislik disiplinidir. Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eşzamanlı olarak sunulmaktadır. Temel dersler arasında biokimya ve biyoteknoloji gibi güncel konular da vardır. Yaşam ve tıp bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşlar Kimya-Biyoloji Mühendisliği eğitiminin önemini son senelerde daha belirgin ortaya çıkarmıştır.
 
Hangi Dersler Var?
Biyokimya, Endustriyel Mikrobiyoloji, Termodinamik, Kütle Transferi, Süreç ve Ürün Tasarımı, Kontrol ve Optimizasyon aldıkları zorunlu derslerden bazılarıdır. Bunun dışında proses sistemleri mühendisliği, enerji ve çevre, moleküler mühendislik, ileri malzemeler ve biyoteknoloji ve biyoenformatik konularında birçok seçmeli dersler verilmektedir.
 
Gereken Özellikler
Temel bilimler ve mühendislik derslerini sevmek.
 
Kazanılacak Ünvan
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği diploması
 
Çalışma Alanları
Kimya Mühendisliği’ne biyoloji tabanının entegre olması kimya-biyoloji mühendisleri için sanayide çok kapsamlı iş olanakları yaratmaktadır. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri mezunlarımızın çalışacakları sektörlerden bazılarıdır.
 
Yurtlar , öğrencilere eğitim öğretim dönemi boyunca çeşitli imkanlar sunmaktadır.