İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Bölümde İtalyan Dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan Edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır. Mezunlar turizm sektöründe, tercüme bürolarında, Türkiye’de etkinlik gösteren İtalyan kuruluşlarında iş bulabilirler. İtalyan dili ve edebiyatı programında İtalyan dilinin gramer yapısı incelenmekte, İtalyan edebiyat ve kültürünü başlangıçtan günümüze kadar ele alan belli başlı akımlar ve yazarlar araştırılmakta ve bu alanda eğitim yapılmaktadır.
 
Hangi Dersler Var?
Programda temel İtalyanca dil becerilerini kazandırmayı hedefleyen okuma, yazma ve konuşmaya yönelik dilbilgisi, kompozisyon ve dil çalışmaları derslerinin yanı sıra İtalyan kültür tarihi ve metin inceleme dersleri verilmektedir. Kuramsal açılımlı çeviri uygulamaları, başlangıcından günümüze İtalyan edebiyatının başlıca dönemleri, akımları ve yazarlarının ele alındığı İtalyan edebiyat tarihi, tür olarak İtalyan romanı ve öyküsünün gelişimi, günümüz postmodern kavramları bağlamında incelenen çağdaş İtalyan edebiyat metinleri, Batı dünyasında 17. yüzyıldan itibaren gelişen yazınsal eleştirinin başlıca kuramlarını tanıtıcı edebiyat eleştirisi ve eleştirel okuma çalışmaları gibi derslerle günümüzde edebiyata, sanata ve kültüre bakışı kucaklayan bir program sunmaktadır.
Öğrencilerin Anabilim Dalında,Roma ve İtalya Tarihi, İtalyan Edebiyatı Tarihi, yazar ve şairleri ile ilgili edindikleri bilgiler dört yıllık öğretim süreci içinde Latince, Mitoloji, Sanat Tarihi vb. gibi yan dal dersleri ile pekiştirilmektedir. Kuramsal derslere ek olarak, İtalyanca dil kullanımını geliştirmeye yönelik Audio-Visivo, Pratik İtalyanca, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pek çok pratik ve konuşma dersi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde yer almaktadır.
Ülkemizde 2 üniversitede İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü yer alır. Bunlardan biri Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde bulunur.Diğeri ise İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesindedir.
Programın eğitim süresi 4 yıldır. Mezun olan öğrenciler lisans diplomasıyla birlikte filolog unvanı alırlar.
 
Özel yurtları genellikle yüksek gelirli öğrenciler tercih etmektedir.