İngiliz Dil Bilimi Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
İngiliz Dil Bilimi programında İngilizce’nin yapısı, gramer özellikleri, sözcüklerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile ilgili konular okutulmaktadır. Mezunlar, TRT, DPT, Kültür ve Turizm ile Dış İşleri Bakanlıklarına bağlı alanlarda çalışabilirler. Öğretmenlik formasyonu alanlar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler.
 
Hangi Dersler Var?
Dilbilimin temel inceleme alanları küçük-ölçekli ve büyük-ölçekli incelemeler olarak ikiye ayrılır. Birinci grup incelemeler daha çok dilin sesbilim, sesletim bilgisi, biçimbilim, sözcükbilgisi,sözdizimi, anlambilim bağlamındaki yapısal ve işlevsel özelliklerini ele alır. İkinci grup incelemeler ise dilin bireysel ve toplumsal özelliklere bağlı olarak ortaya çıkan görünümlerini araştırır. Bu incelemeler doğrultusunda bölümde Dil, Kültür ve İletişim, Sesbilgisi ve Sesbilim, Dilbilim Tarihi,Morfoloji, Sinirdilbilim, Metindilbilim, Medya ve Dil,Toplumdilbilim Uygulamaları, Dil ve Cinsiyet, SöylemÇözümlemesi gibi dersler bulunmaktadır.
Programın eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler Dilbilimci unvanıyla mezun olarak lisans diploması alırlar.
 
* Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nde Hazırlık Yeterlik Sınavını geçemeyen öğrenciler 1 yıl hazırlık sınıfında eğitim görürler.
 
Gereken Özellikler
-
 
Kazanılacak Ünvan
-
 
Çalışma Alanları
Bir dilbilimci dil olgusunun önemli bir parametre olduğu her ortamda iş bulabilir, dahası yeni iş ortamları yaratabilir. Bu doğrultuda Dilbilim bölümü mezunlarının yaygın olarak çalıştığı alanlardan bazıları şöyledir:
• Yazılım sektörü (Doğal dil işleme)
• Reklam ajanslarında metin yazarlığı, yaratıcı yönetmenlik (creative director)
• Pazar araştırma şirketlerinde dilbilim araştırma uzmanı
• Özel eğitim kurumlarında İngilizce, yabancılar için Türkçe okutmanlığı
• Çevirmenlik
• Basın yayın kuruluşlarında dil uzmanlığı
• Konuşma bozuklukları tedavisi
• Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda İngilizce öğretmenliği
 
Yurtlarda belirli günlerde ingilizce kurslar verilmektedir.Yurtta kalan öğrenciler bu kurslardan faydalanabilmektedir.