Bitki Koruma Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

26.11.2020
Blog Başlık
Bitki koruma bölümü, çağdaş ve kaliteli eğitim ile birlikte, sürekli gelişen, öncelikle bölgesel ve ulusal boyutta bitki koruma sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, bu arada uluslararası düzeyde bilgi üretebilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümün Anabilim Dalları Entomoloji ve Fitopatoloji olup, Entomoloji bilim dalı bitki zararlısı böceklerin, nematotların ve akarların teşhisi, biyolojileri ve bunlarla en uygun mücadele olanaklarını araştırırken, Fitopatoloji bilim dalı ise bitkilerde hastalık oluşturan biyotik (funguslar, viral etmenler, bakteriler vb.) ve abiyotik faktörler ile bunlarla savaşım olanakları üzerinde durmaktadır.
 
Çalışma Alanları:Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığına bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Kendi iş yerlerini kurabilirler. Bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan ihtiyaç gittikçe artmaktadır
 
Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:
 
-Fen bilimlerine özellikle biyoloji ve kimya alanına ilgili ve bu alanda başarılı olması
-Araştırmacı olması
-Açık havada çalışmaktan hoşlanması
-Hayvan ve bitki yetiştirmeye meraklı olması
 
Okulun yurt ile olan mesafesi önemlidir.Bu noktada tercih yapacak olan öğrernciler yurt olanaklarını göz önünde bulundurmalıdır.