Hukuk Fakültesi Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Bölümün amacı hukuk öğretiminde geleneği sürdürmek, ancak yenilikçiliği de güçlü bir şekilde geliştirip uygulayarak mezunlarına farklı meslek ve sektörlerde faaliyetlerini sürdürecek bilgi ve yeteneği kazandırmaktır.Bu amaca yönelik olarak, yeni hukuk öğretimi yöntemleri ve teknikleri kullanılmakta (Hukuk Kliniği, e-Hukuk uygulamaları, hukuki davranışı ölçmeye yönelik sosyal araştırmalar, farazi mahkeme (moot court) dersleri) ve Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını tartışmaya açık, öğrencilerin aktif olarak katıldığı, akademik bakımdan şeffaf ve ölçülebilir bir hukuk öğretimi modeli uygulanmaktadır.
 
Hangi Dersler Var?
Fakültenin müfredatı zorunlu dersler, genel eğitime yönelik ve serbest seçimlik dersler ile hukuk seçimlik derslerinden oluşmaktadır. Tamamlanması gerekli müfredatın yüzde 75’i zorunlu, yüzde 25’i seçimlik derslerdir.
 
Müfredat kapsamında geleneksel hukuk öğretiminde hemen hemen tüm hukuk fakültelerinde verilen Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Uluslararası Hukuk, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Eşya Hukuku, Devlet Kuramı gibi dersler yanında, günümüz hukuk uygulaması bakımından önem taşıyan İnsan Hakları Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Hak Kuramı, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Veri İletimi Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Medya ve İletişim Hukuku gibi dersler de zorunlu ve seçimlik olarak alınmaktadır.
 
Gereken Özellikler
Kabul edilmek için özel bir nitelik aranmamaktadır. Ancak ilgili puan türünden anlaşılacağı üzere sözel ve sayısal yetenekler önem kazanmaktadır
 
Kazanılacak Ünvan
Hukuk fakültesi diploması
 
Çalışma Alanları
Hukuk fakültesinden mezun olmak avukatlık, savcılık veya hakimlik mesleklerine kabul için aranan ilk koşuldur. Hukuk bürolarında avukat olarak, banka ve sınai-ticari kuruluşların hukuk bölümlerinde müşavir olarak, bağımsız hukuk danışmanı veya kendi hukuk bürolarında avukat olarak çalışılabilir.
 
Ayrıca banka ve sınai-ticari kuruluşların denetim departmanlarında çeşitli pozisyonlarda; yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde, farklı alanlara yönelik sivil toplum örgütlerinde ve uluslararası kurumlarda hukukçu, yönetici veya danışman olarak çalışma olanağına sahip olurlar.
 
Kız yurtlarında kalan öğrenciler belirli günlerde çeşitli kurslara katılabilmektedir.