Bankacılık ve Finans Bölümü Hakkında Bilgi

23.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: TM-1
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Bu bölümler, bankalarda, finans kurumlarında ya da çeşitli firmaların para kaynakları ile ilgili birimlerde çalışacak elemanları yetiştirir.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Bankalar ve diğer finans kurumları, fonların yönlendirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi, ekonomik dengelerin korunması konusunda tartışılmaz bir öneme sahiptir. Bu nedenle, bu alanda yetişmiş nitelikli elemanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
 
•  Matematik ve ekonomiye ilgi duyması
•  Başkaları ile iyi iletişim kurabilme yeteneğinin olması
•  Dikkatli, titiz ve sabırlı olması 
•  Yeniliklere açık olması
•  İleri görüşlü olması gerekir
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
En uygun şartlarda mali kaynak bulma, yurt içi ve yurt dışı tasarruf kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirebilmek için uygun projelere yönlendirme gibi faaliyetlerde bulunulur.
 
Mezunlar, kamu sektörü ve özel sektördeki bankalar ile finans kurumlarında, borsa aracı kurumlarında çalışabilirler. Elde edilen kazanç, çalışılan kuruma ve yeteneğe göre değişmektedir.
 
Devlet yurtları sunduğu hizmetler ile ekonomik anlamda daha uygundur bu nedenle öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmektedir.