Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hakkında Bilgi

14.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 3 farklı Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı sunar. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Türkçe; Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizce; Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzaktan eğitim. Bu bölümlerin tümü  yaratıcı ve çok yönlü bir şekilde düşünebilen, mesleki etik değerleri gözeten, sosyal konularda farkındalık yaratabilen, iletişim sektörünün gerektirdiği yeteneklere sahip ve buna bağlı olarak sektörde yaratıcı ve stratejik çözümler üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.Bölümlerde halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının strateji ve uygulama süreçlerini kapsayan dersler, atölyeler ve projelerle, kuramsal bilgiler ile uygulamayı bir arada yürütebilen; mesleğin ekonomik, etik ve hukuksal yönlerini kavramış çağdaş uygulamacılar yetiştirilmesi amaçlanır. Pazarlama alanının bütünlüğü içinde ele alınan eğitim programı, öğrencileri pazarlama iletişiminin tüm alanlarında görev yapabilecek profesyoneller haline getirmeyi amaçlar.
 
Hangi Dersler Var?
Zorunlu dersler arasında İletişim Bilimine Giriş; Medya ve Toplum; Temel Fotoğraf; Görüntü İşleme; Görsel Okuma Yöntemleri; Medya Ekonomisi; Kişilerarası İletişim; Reklamcılığa Giriş; Pazarlama İlkeleri; Kurumsal İletişim; Müşteri İlişkileri Yönetimi; Marka İletişim Stratejileri; İletişim Kuramları; Masaüstü Yayıncılık; Protokol ve İlişki Yönetimi; Pazarlama İletişimi; Halkla İlişkiler Araştırmaları; Siyasal İletişim; Halkla İlişkiler Kampanyaları; Etkinlik Yönetimi; Sunuş Teknikleri; Halkla İlişkiler Yazarlığı; Reklam Kampanyaları; İnsan Kaynakları; Medya Planlama; Kampanyada Görsel Tasarımı; Bitirme Projesi I – II; Tüketici Davranışları; Uluslararası İletişim; Medyada Etik Sorunlar; İletişim Hukuku; Reklam Yazarlığı.
 
Gereken Özellikler
Üniversite sınavlarından yeterli puanı almak.
 
Kazanılacak Ünvan
Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans diploması. Halkla ilişkiler programını bitirenler çeşitli kurumlarda “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı” olarak görev alırlar.
 
Çalışma Alanları
Hakla ilişkiler ve tanıtım alanında yetişenler resmi ve özel kuruluşların tanıtım birimlerinde, reklam ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda görev alabilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm özel ve kamu kesiminde halka ilişkilerin uygulama biçimleri üzerine ve eğitim araştırma yapar. Halkla ilişkiler uzmanını amacı, çalıştığı kurumu halka tanıtmak, kurum ile halk arasında iletişim sağlamaktır. Bunun için kurumu tanıtıcı broşürler, raporlar hazırlayarak bunları kitle iletişim araçlarıyla halka duyururlar. Kurum ileri geleneklerinin konuşma ve yazışmalarının gözden geçirirler. Basın, konferans, yıldönümü toplantıların beklenen etkiyi yapması için gerekli koşullar hazırlarlar. Kısaca çalıştığı kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturmaya çalışırlar. Mezunlar bank , fabrika, hastane, üniversite gibi özel ve kamu sektörüne ait çeşitli kurumlarda çalışabilirler.
 
Özel Koşul Var Mı?
Yok
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Erasmus / Farabi / Mevlana
Var
 
DGS İle Geçiş Var Mı?
Var
 
Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini takip etmekte fayda var.