Fizik Bölümü Hakkında Bilgi

07.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Fizik, madde ve enerjinin yapısına ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik programında öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte elemen yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır.
 
Hangi Dersler Var?
Fizik programının dört yıllık öğretim süresinin ilk iki yılında temel fizik, matematik, kimya gibi dersler verilir. Son iki yılda ise daha geniş ve ileri düzeyde fizik bilgileri içeren dersler verilir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak okutulur.
 
Gereken Özellikler
Fizik öğrenimi görmek isteyen bir kimse, fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yapak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme gücüne sahip üretken bireyler olmaları gerekir.
 
Kazanılacak Ünvan
Fizik programını bitirenlere “Fizikçi” ünvanı verilir.Mezunlar genellikle kamu kesiminde görev alırlar. Bir fizikçinin işi, araştırılacak olan problemi çözümlemek, araştırma yöntemini seçmek, deneyini yapmak ve sonucunu rapor etmek olarak özetlenebilir. Fizikçiler çalışmalarında diğer disiplinlerden geniş ölçüde yararlanırlar. Endüstride çalışan fizikçiler mühendislerle işbirliği yaparlar. Kimya, biyoloji ve jeoloji fizikçilerin yakından ilgili oldukları alanlardır. Biyoloji ve fiziğin ortak çalışmasından “Biyofizik” denilen alan ortaya çıkmıştır. Biyofizik organik yapının atomik ayrıntıları, kalıtım vb. konularla ilgilidir. Jeoloji ile fiziğin birleştiği yerde “Jeofizik” alanı ortaya çıkmıştır. Uzmanlaşmanın ilerlediği ülkelerde fizikçiler, fiziğin çeşitli alanlarında (optik, ses, katı hal, elektrik, mekanik vb.) derinleşmektedirler. lkemizde henüz bu derece uzmanlaşma söz konusu değildir.
 
Çalışma Alanları
Ülkemizde endüstri henüz fizik alanındaki temel araştırmaları destekleyecek kadar gelişmediğinden fizikçilerin özel sektörde iş bulabilmeleri oldukça zordur. Lisans düzeyinde eğitim gören ve tezsiz yüksek lisans uygulamasına katılarak “Öğretmenlik Sertifikası” alanlar liselerde ve özel dershanelerde öğretmen olabilir. Ayrıca özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışan mezunlar da vardır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler, Aselsan (Askeri Elektronik Sanayi), Türk Telekom gibi kurumlarda, resmi ve özel tv kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler. Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı son yıllarda azalmıştır. Ancak buna rağmen iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte aranan bir eleman durumundadır.
 
Özel Koşul Var Mı?
-
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Erasmus / Farabi / Mevlana
-
 
DGS İle Geçiş Var Mı?
Var
 
Tercih zamanı öğrenciler barınacakları yurtlar hakkında ön bilgi almasında  fayda var.