Fransızca Öğretmenliği Hakkında Bilgi

09.12.2020
Blog Başlık
Bölüm Hakkında Bilgi
Ortaöğretim kurumlarına Fransızca öğretmeni yetiştiren bölümdür. Resmi ve özel okullar, dil eğitimi veren dershaneler, turizm sektörü Fransızca Öğretmenliğinin çalışma alanlarıdır.
 
Hangi Dersler Var?
Eğitim Bilimine Giriş,Bilgisayar,Fransızca,Fransızca Yazma I,Fransızca,Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Zorunlu 3 0 4Eğitim Bilimine Giriş,Bilgisayar,Fransızca,Fransızca Yazma I,Fransızca,Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları,Fransızca Dilbilgisi I vb dersler okutulmaktadır.
 
Gereken Özellikler
Öğrencilere karşı sabırlı ve özverili tutum sergileyebilmek,
Sınıf içi disiplini koruyabilmek,
Yeni dil eğitim metotları hakkında bilgi sahibi olmak,
Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
Motivasyon sahibi olmak,
Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak
 
 
Kazanılacak Ünvan
Fransızca Öğretmenliği
 
Çalışma Alanları
Fransız Dili Eğitimi Mezunları Fransızcanın 1. veya 2. yabancı dil olarak okutulan tüm ilk- ve ortaöğretim okullarında ve diğer eğitim kurumlarında Fransızca Öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler.
 
Fransa'yla ticari işbirliği olan özel sektörün değişik alanlarında çalışabilmektedirler.
 
Turizmin çeşitli alanlarında çeşitli görevler yapabilmektedirler.
 
Medya ve iletişim ağırlıklı kurumlarda istihdam edilebilmektedirler.
 
Özel Koşul Var Mı?
-
 
Zorunlu Staj Var Mı?
Var
 
Özel yurtlar genellikle yüksek gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektedir.