Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Fars Dili ve Edebiyatı programında Farsça dilbigisi, lran tarihi, coğrafyası, İslamiyetten önceki İran dilleri,dinleri ve edebiyatları, İslami lran Edebiyatı hakkında eğitim ve araştırma yapılır 
Kütüphanelerimizde Türk milletinin kültürüne ait el yazması eserler önemli  bir yer kaplamaktadır.  Türk Kültür ve Edebiyatına ait bu değerli eserlerin gün yüzüne  çıkması  Doğu Dilleri ve Edebiyatları sahasında uz- manlaşmayla mümkün olmaktadır. Fars Dili ve Edebiyatı, Fars Dilinin öğretilmesi, Klasik ve Modern  Dönem Fars  Edebiyatına ait eserlerin araştırılması, bu  dilde  yer alan  Türk Tarihine  ve Kültürüne  ait kaynakların incelenip  derlenmesi ve yayınlanması, karşılaştırmalı dil ve edebiyat çalışmalarının yapılması, Türk Dili ve Edebiyatı'nın Farsça konuşulan ülkelerde tanıtılması  gibi amaçlarla kurulmuş bir lisans  programıdır.
 
Çalışma  Alanları:
 
Mezunlar Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, kütüphaneler, müzeler, elçilik ve konsolosluklar, Üniversiteler gibi birçok  resmi  kurumda veya Farsça konuşulan ülkelerle iş ve ticaret  hacmine sahip  özel şirketlerde görev  alabilmektedir.Mezunlar eski yazma eserlerin bulunduğu kütüphanelerde, müzelerde görev alabilirler. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde bilimsel çalışma yapabilirler.
 
Mesleğin  Gerektirdiği  Özellikler:
•  Uzun bir zaman ve büyük  çabalar gerektiren araştırmaları yapabilmek için sabırlı ve dikkatli olması, yapılan işe odaklanabilmesi,
•  Yazılı ve sözlü Türkçe'ye hâkim olması,
•  Yaratıcı olması  ve yeniliklere açık olması,
•  Yabancı  dil ve kültürlere  ilgi duyması,
•   Teknoloji ve gündemi yakından takip etmesi,
•  Ekip çalışmasına yatkın olması  gerekir.
 
Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler , aileleriyle ortak karar alarak başvuru yapması daha sağlıklıdır.