Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgi

25.11.2020
Blog Başlık
Genel Bilgiler
Puan Türü: MF-4
Eğitim Süresi: 4
 
PROGRAMIN AMACI
 
Bu programlarda bilgisayar sistemlerinin özellikleri, yapısı, işleyişi, tasarımı, projelendirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında eğitim ve araştırma yapılmaktadır.
 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:
Teknolojinin hızlı gelişimi ve bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir teknoloji olması bu alanda yetişmiş uzmanlara duyulan talebin gelecekte daha da yüksek olacağını göstermektedir.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
•  Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olması
•  Dikkatli, sabırlı ve yaratıcı olması
•  Ekip çalışmasına açık olması
•  Teknolojiye karşı ilgi duyması
•  Yeniliklere ve gelişmelere açık, yaratıcı olması
•  Güncel olayları yakından takip edebilmesi
•  Hızlı sayısal düşünme gücüne ve zihinsel yeteneğe sahip olması
•  Çok yönlü ilişkiler kurabilme mantığına sahip olması gerekir.
 
PROGRAMDA OKUTULAN BELLİ BAŞLI DERSLER
 
Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuvar uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 
Yönetim, eğitim, endüstri, ticaret, sağlık hizmetleri ala- nında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarında sistem analisti, sistem mühendisi, sistem programcısı; bilgisayar donanım ve yazılım üreten / pazarlayan şirketlerde, bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, veri yönetmeni, yazılım uzmanı, satış – destek mühendisi; bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarım ve uygulamasında araştırma – geliştirme mühendisi, tasarım mühendisi; iletişim – ağ mühendisi web tasarımcısı gibi geniş bir iş alanına sahiptirler.
Bilgisayar kullanımının ülkemizde gittikçe artarak yaygınlaşması bilgisayar ve enformasyon teknolojilerine hakim ve bu alanda tam donanımlı insan kaynağına duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Bu nedenle bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri ülkemizde iş bulma garantisine sahip olan meslek dallarındandır.
 
Kız yurtlarını tercih edecek öğrenciler ön bilgi almasında fayda var.