Endüstri Mühendisliği Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Programın Amacı
Endüstri Mühendisliği programı, ürün veya hizmet üreten kuruluşların verimliliğini yükseltmek amacıyla insan, makine ve malzemenin etkili bir şekilde kullanılması için yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili konularda eğitim yapar .
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler;Endüstri Mühendisliği bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Lisans programının ilk iki yılında, Matematik, Fizik ve Kimya gibi Temel Fen Bilimleri dersleri ile Statik, Dinamik, Muka­ vemet, Malzeme gibi temel mühendislik dersleri;Bilgisayar Programlama ve Ekonomi dersleri verilir . Programın son iki yılında ise Yön Eylem Araştırması, istatistik, iş Etüdü, Ergonomi, Mühendislik Ekonomisi, Tesis Planlaması,Üretim Yöntemleri ve Planlaması, Envanter ve Kalite Kontrolü gibi Temel Endüstri Mühendisliği dersleri ile çeşitli bölümlere özgü diğer dersler ve Sistem Tasarımı konusunda bir proje dersi verilmektedir .
 
Gereken Nitelikler; Endüstri Mühendisliği programında başarılı olabilmek için analitik düşünme yeteneğine sahip olmak, mühendisliğe ve sosyal bilimlere ilgi duymak gerekmektedir. Bulunması gerekli diğer önemli nitelikler arasında insanlarla işbirliği yapabilme ve düşünceleri başkalarına aktarabilme gücü sayılabilir .
 
Çalışma Alanları: Endüstri mühendisleri, fabrikalarda iş analizleri yaparlar. İnsan ve üretim araçlarının en uygun şekilde yerleştirilmesi ile üretimin miktar ve kalitesini arttırmaya çalışırlar.
Endüstri Sistemleri Mühendisleri, bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin tasarımını yapar, planlar ve bu sistemleri yönetir ve geliştirir. Tipik uğraş alanı karmaşık üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı, planlaması, kurulması ve denetimidir.
 
Kamu ve özel sektöre ait kuruluş ve fabrikalarda, yönetici pozisyonunda oldukça yüksek iş bulma olanağına sahiptirler.
 
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu: Ülkemizde endüstri mühendislerine gittikçe daha fazla gereksinim duyulmaktadır.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-İnsan ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması
-Planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme konularında başarılı olması, çalışanları yön- lendirebilmesi ve motive edebilmesi,
-Yaratıcı ve başarı beklentisinin yüksek olması
-İleriyi görebilme ve fırsatları sezme yeteneğinin olması
-Yeni ve güncel teknolojileri takip edebilmesi ve bundan hoşlanması
-Grup çalışmasına açık olması
-Yeni şeyler keşfetme ve hayata geçirme tutkusunun olması
-İyi iletişime sahip olması
-Yabancı dil (özellikle İngilizce) bilgisinin olması
-Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması
-Analitik düşünme yeteneğine sahip olması gerekir.
 
Yurtlar hizmet bakımından gerekli şartları sağlayarak öğrencilere akademik hayatlarında destek verir.