El Sanatları Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi programı; izleyeceği proğramlarla gelişme ve kalkınmanın temel öğesi ve güç kaynağı olan insan gücü alanında iş piyasasının gerektirdiği mesleki yeterlikleri kazanmış, verimlilik ilkesini kavrayan, ilgili sektör gelişmelerine uyum sağlayacak, araştırmacı, işbirlikçi ve problem çözücü elemanlar olarak yetiştirmek.
El sanatlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasını sağlamak amacına yönelik %25 oranında seçmeli dersler ile Nakış, Dokuma ve Örgü, Takı, Deri, Bebek-Oyuncak, Yapma Çicek ve Çicek düzenleme tasarımında uzmanlaşma sağlanır.
 
Çalışma Alanları:
Proğramda eğitim gören öğrenciler; ilgili söktörde el Sanatları, Takı, Nakış, Deri, Yapma çicek ve çicek düzenleme, Bebek ve oyuncak tasarımcısı olarak, Müşteri temsilciliklerinde, AR-GE birimlerinde, Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarda tasarımcı danışman olarak görev alabilirler.
 
Özel yurtlar daha çok yüksek gelirli öğrenciler tarafından tercih edilmektredir.