Ekonomi ve Finans Bölümü Nedir Hakkında Bilgi

02.12.2020
Blog Başlık
Günümüz dünyasının rekabetçi ve küreselleşme koşulları dikkate alındığında, ekonomi ve finans, üzerinde en fazla durulması gereken çalışma alanları haline gelmiştir. Özel ve kamu kesiminin orta ve tepe yöneticilerinin günümüzde her an ortaya çıkabilen fırsatlarından yararlanabilmeleri ya da değişen ekonomik şartlardan zarar görmeden durum­ larını korumaları için ekonomi ve finans donanımlarının istenilen düzeyde hatta daha fazlasına sahip olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle, karar verme konumunda olan yöneticilerin, hem krizlerden kolay kurtulmaları hem de ortaya çıkabilecek fırsatlardan yararlanmaları için mutlaka ekonomi ve finans eğitimi almaları gerekmektedir .
Ekonomi ve Finans programı, günün şartlarına uygun ders programıyla, öğrencilerini ekonomi ve finans piyasalarına tam donanımlı olarak yetiştirmektedir 
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler ;Ekonomi ve Finans Bölümü'nde ilk dört yarıyılda Ekonomik Analiz, İşletme Finansı, Matematik, İstatistik, Bilgisayar ve Muhasebe gibi temel dersler okutulmakta, sonraki yıllarda ise Uluslararası iktisat, Kalkınma Ekonomisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Uluslararası Finans, Yatırım Analizleri, Gayrimenkul Finansmanı ve Portföy Yönetimi ve Bankacılık gibi zorunlu  ve seçimlik  derslere  yer  verilmektedir.
 
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Programı başarıyla tamamlayanlar; "Ekonomi ve Finans Uzmanı"  unvanı alırlar.
 
Çalışma Alanları; Mezunlar, aldıkları eğitim sonucunda elde ettikleri bilgi birikimleri sayesinde, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmeleri hedef­lenmiştir. Bölümden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel kuruluşlarda yer alan bütün sanayi ve ticari şirketler ile bankalar başta olmak üzere tüm ekonomi ve finans piya­ salarında uzman, yönetici ve yönetici yardımcısı unvan­larıyla istihdam edilirler.
 
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler:
-Sayısal düşünme yeteneğine sahip olması
-Ekonomi ve Sosyal Bilimlere ilgi duyması
-Araştırma ve inceleme merakına sahip olması
-İleri görüşlü olması, doğru kararlar alabilmesi
-Yaratıcı ve girişken olması, yeniliklere açık olması
-Sorumluluk duygusuna sahip olması
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi
-Organizasyon yeteneğine sahip olması gerekir.
 
Devlet yurtlarına başvuru yapacak olan öğrenciler  ön başvuru tarihlerini takip etmekte fayda var.